In november werden circa 26.404 hypotheken aangevraagd via het HDN platform. De ingezette daling ten opzichte van 2021 met 45% naar 31.470 aanvragen in oktober, liep door in november met een daling van 50% ten opzichte van recordmaand november 2021. Dit blijkt uit de cijfers van HDN (Hypotheken Data Netwerk).

Aantal hypotheekaanvragen in november per jaar

Minder hypotheekaanvragen voor kopen woning

Door de forse rentestijging ziet HDN zowel de kopers als niet kopersmarkt dalen. De niet-kopersmarkt bestaat nagenoeg alleen nog uit tweede hypotheken en verhogingen en bevat geen oversluitingen meer.

De kopersmarkt, die bestaat uit starters en doorstromers, lijkt te wachten met het aankopen van een woning. Met nagenoeg 16.000 hypotheekaanvragen is de kopersmarkt met 22% gedaald ten opzichte van november 2021 toen er nog 20.600 hypotheekaanvragen werden gedaan voor het kopen van een woning. In 2020 lag dit op 25.700 aanvragen in november. Dit is een gevolg van de stijgende hypotheekrente en de onzekerheid over woningprijzen.

Aantal hypotheekaanvragen kopersmarkt / niet-kopersmarkt per jaar

Kopers kiezen voor kortere rentevastperiodes  

Circa 6% van 15.000 hypotheekaanvragen in de kopersmarkt koos voor een variabele rente, die daarmee weer in populariteit is gestegen. Gevolgd door 30 jaar, 20 jaar en 10 jaar. 10 jaar is met 45% het meest aangevraagd in de kopersmarkt.

Bron: HDN