DAS neemt een meerderheidsbelang in EDR Credit Services (EDR). Hiermee versterkt DAS haar positie in de Nederlandse markt voor credit management. EDR, gevestigd te Den Haag, is een credit management organisatie die in elke fase van het debiteurenproces – van accepteren tot en met incasseren – innovatieve oplossingen levert met als doel om kredietrisico`s te managen, beheersen en te reduceren.

Door de overname van EDR is DAS in staat om naast incassodienstverlening ook informatie te leveren die kredietrisico’s pro-actief kunnen reduceren. Tevens zal DAS gebruik maken van de expertise van EDR om uitbehandelde vorderingen alsnog te  incasseren. Hierdoor wordt DAS in de mogelijkheid gesteld om complementaire en geïntegreerde oplossingen aan te bieden.

Deze dienstverlening zal de komende jaren speerpunt van EDR blijven. Het karakter en aard van de dienstverlening van EDR blijft ongewijzigd en zal door het huidige management van EDR op passende wijze langs de benoemde strategische productlijnen verder worden uitgebouwd.

EDR is van origine een informatiebureau dat is uitgegroeid tot een organisatie die binnen de gehele kredietcyclus een diversiteit aan oplossingen levert. De laatste jaren heeft EDR zich binnen de incassodienstverlening met name toegelegd op het behandelen van vorderingen die zowel minnelijk als gerechtelijk zijn uitbehandeld.

Bron: www.creditexpo.nl