Bedrijven rekenen met enige regelmaat hun distributienetwerk door. Ze gooien al hun gegevens over hun goederenstromen door een grote wasstraat en ‘hop', daar geeft de simulatiesoftware het antwoord op alle logistieke vragen.
Waar produceren we? Waar leggen we voorraden neer? Hoeveel distributiecentra hebben we nodig? En wat besteden we uit? Belangrijke vragen waarbij je een zorgvuldige afweging moet maken van investeringen, kosten en baten.

Modelleren

Tot achter de komma rekenen wizz-kids de netwerken door; modelleren, simuleren en optimaliseren. Tot zover prima.

Wiskundig klopt het allemaal; de algoritmes, de kostengegevens en de modellen.
En de oplossing is helemaal ‘lean'. Maar wat gebeurt er met de risico's die aan elk alternatief netwerk zijn verbonden.

Kwetsbaar

Wereldwijde logistieke netwerken worden complexer en kwetsbaarder door meer uitbesteding, globalisering of toenemende afhankelijkheid van ICT-systemen.
Maar ook omdat alles steeds sneller, beter én goedkoper moet. Alles moet stipt-op-tijd.
Als je de elastiek uit de logistieke keten weghaalt, dan koppel je de schakels in die keten een-op-een aan elkaar. Het kan ineens helemaal fout gaan. Zat dat wel in jouw rekenmodel? Of koos je vooral de scherpste oplossing?

Bijsluiter

Ik wil een pleidooi houden voor een ‘bijsluiter' bij logistieke rekenmodellen: ‘in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst'.

Die bijsluiter zorgt ervoor dat de adviseur van een complex distributienetwerk informatie aan het management geeft over rendementen, risico's en kosten.

Goede en begrijpelijke informatie zorgt ervoor dat het management in staat is om verantwoorde beslissingen te nemen over het toekomstige distributienetwerk.

Vraag die ‘bijsluiter' dus aan, vóór je een distributienetwerk kiest. En nog belangrijker, denk vooraf na over jouw risicoprofiel.

Bron: www.delaatstemeter.nl