De wereld verandert en is in transitie. We leven in een VUCA-wereld (Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous). Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in duizelingwekkend tempo op. We zullen ons sneller moeten aanpassen dan ooit. Elke markt verandert razendsnel.

Hoe vaak heb je dergelijke teksten niet al voorbij horen of zien komen? En ja, het is zeker de realiteit. Alles verandert ook in een razend tempo en het lijkt ook allemaal steeds sneller te gaan. Dit vraagt binnen heel veel disciplines een andere manier van werken, maar dat geldt natuurlijk ook voor Credit Professionals en vooral voor alle Credit Managers die veelal het beleid uitzetten en (laten) uitvoeren.

Daar waar de laatste jaren al een beroep werd gedaan om ons vakgebied meer Strategisch in te zetten en mee te denken met de business wordt er voor de komende jaren een verdere verdieping gevraagd van de Credit Manager. Natuurlijk dient de Credit Manager ervoor te zorgen dat hij de geld- en goederenstroom optimaliseert en is het eveneens de bedoeling dat gefactureerde omzet ook daadwerkelijk op tijd wordt voldaan door klanten. Daarbij dient dit allemaal ook nog tegen zo min mogelijk (krediet)kosten en risico’s te worden uitgevoerd. Ook dienen alle processen op een juiste wijze te zijn uitgerold en is het zaak klanten te verleiden om binnen de gestelde termijn aan verplichtingen te voldaan. Allemaal waar en allemaal uiterst noodzakelijk. De verwachting is immers dat tegen het einde van dit jaar en zeker volgend jaar een enorme toestroom van faillissementen wordt verwacht. Deze verwachting komt voort uit het feit dat in het laatste kwartaal de overheidssteun voor veel bedrijven wegvalt in Nederland en veel andere landen. Men verwacht hierdoor 33% hierdoor meer faillissementen in 2022.

Des te meer wordt er van de Credit Manager verwacht dat hij vooruitkijkt, dat hij analyseert, dat hij de ontwikkelingen op de voet volgt met betrekking tot digitalisering, Artifial Intelligentence, Blockchain, veranderende wetgeving, etc.

Anders gezegd mag men van de Credit Manager meer een business partner verwachten. Een business partner die zich bezig houdt met de optimalisatie van resultaten (kwaliteit, winst, cash, customer satisfaction, etc.). Die de business en de geïncasseerde cijfers volledig weet te doorgronden en zorgdraagt voor het tegengaan van waardevernietiging en het faciliteren van waardecreatie. De standaardwerkzaamheden dienen inmiddels ingericht en geoptimaliseerd te zijn. De Credit Manager als business partner hoort de business uit te dagen op andere inzichten en mogelijkheden. Dit vraagt tegelijkertijd dus een andere aanpak van de Credit Manager. Niet langer alleen maar de processen volgen en hetgeen de business hem opdraagt, maar veel meer de sparringpartner te worden van de business. Een wezenlijk (meer)bijdrage leveren dan sec het binnen halen van gefactureerde omzet en het beperken van de financiële risico’s.

De Credit Manager als business partner is medeverantwoordelijk voor waardecreatie in het bedrijf. Dit vraagt om gedegen kennis van data-management, bevlogen leiderschap en goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Meer weten? Volg de presentatie “De Credit Manager als business partner” op donderdag 28 oktober tijdens Credit Expo 2021 van

Bron: Credit Expo