Faillissementen in 2012 tot nu toe 26% hoger dan in 2011

De Credit Managers’ Index (CMI) komt in oktober na drie maanden net boven de krimpgrens uit. Door een relatief betere omzet en een groei in aantal nieuwe klanten komt de CMI aan de positieve kant van de schaal terecht. Deze maand wordt voor het eerst ook de data  beschikbaar gesteld door www.faillissementen.com meegenomen in de publicatie. Er is een duidelijke correlatie zichtbaar waarbij een lage CMI een hoog aantal insolventies met zich meebrengt.

De CMI laat al een paar maanden zien dat het met onze economie niet goed gesteld is. Een eerste analyse op het aantal faillissementen van 2012 laat zien dat we in Nederland tot nu toe met 26% meer faillissementen te maken hebben. In 2011 stond de teller eind oktober op 6.579, in 2012 zijn dat er tot en met oktober 8.257. Kortom 2012 lijkt af te stevenen op een jaar waarin we ons moeten realiseren dat de consequenties van de dubbele dip nog elke dag merkbaar zijn. De CMI indicatoren zoals vervallen saldo en kredietafwijzingen laten nog geen herstel zien. Daardoor blijft de liquiditeit gespannen en is een einde aan deze golf van faillissementen niet in zicht. De gecombineerde Nederlandse index voor oktober 2012 komt uit op 50,8 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie).

Deze uitkomst is weliswaar 1.5 punten hoger dan vorige maand, maar staat nog steeds niet erg sterk. De negatieve trend die in de afgelopen maanden was ingezet blijft zichtbaar en loopt parallel aan de trend van toename van het aantal faillissementen. Deze neergaande trend is ingezet in april 2012, vanaf dat moment zien we de neergang consequent doorlopen. De gespannen liquiditeitspositie, de strengere eisen van de overheid en banken aan kredietverstrekking en een verslechtering van het betalingsgedrag, maken het lastig om de cashflow op peil te houden. Met name de het oplopende debiteurensaldo is een gevolg dat grote risico’s met zich meebrengt in de huidige markt. Positief is deze maand wel dat de omzet zich lijkt te herstellen en dat de afschrijvingen niet verder meer toenemen.

De Credit Managers’ Index, deze maand voor de 22e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland al sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.

Het volledige rapport van de De Credit Managers’ Index oktober 2012 kunt u opvragen via: www.cm-benchmark.nl

Bron: www.creditexpo.nl