Als liberaal in hart en nieren raakt het regeerakkoord ook mij enorm, toen de aap uit de mouw kwam wat betreft fiscalisering van het zorgsysteem.

Vele kiezers hebben op de VVD gestemd om te voorkomen dat de PvdA de grootste partij zou worden om daardoor niet weer een desastreus Den Uyl beleid te krijgen. Hoe langer je erover nadenkt hoe bozer je als liberaal wordt over wat de onderhandelaars Mark Rutte en Stef Blok namens de VVD hebben gedaan c.q. hebben nagelaten.  Nu blijkt dat je beter op de PvdA had kunnen stemmen. Immers dan was de PvdA als grootste partij “veroordeeld” om met de VVD te regeren en had de VVD NOOIT ingestemd met  maatregelen die de liberale principes in het hart raken.

Nog verontrustender is het dat de VVD onderhandelaars volledig “blind” zijn geraakt en zich zo door de slimme Diederik Samsom in de luren hebben laten leggen. Immers de PvdA is het gelukt om via de gezondheidszorg een nivellering in Nederland tot stand te brengen die in ideologische zin zij weerga niet kent en bovendien niets te maken heeft met een adequaat beleid inzake de gezondheidszorg wat betreft de follow up van het in 2006 vastgestelde beleid. Bovendien negeert men met een irritante luchtigheid de nadelige gevolgen ten aazien van ondermeer de werkgelegenheid en geringere economische groei van een dergelijke nivelleringsoperatie.

Daarmee heeft Diederik Samsom de VVD een kop( je) kleiner gemaakt. Vanuitde PvdA gezien een briljante strategische overwinning.  Het is ook slim van Diederik Samsom om in de gegeven situatie als fractievoorzitter in de Tweede Kamer te blijven. Immers heeft hij daardoor de totale macht in handen gekregen omdat de VVD het bestaande regeerakkoord niet kan breken. Doen zij dat wel dan zal Samsom met nieuwe verkiezingen dreigen, met als gemakkelijk te voorspellen gevolg: een desastreuze uitslag voor de VVD.

Wat zijn de alternatieven in de gegeven situatie?

1. Mark Rutte en Stef Blok houden voet bij stuk en jagen de hele middenklasse en ook vele lagere en hogere inkomensklassen in financiële problemen. Diverse andere nadelige gevolgen van deze nivelleringsactie qua werkgelegenheid, toenemende zorgkosten en economische groei, zijn dan een vaststaand gegeven worden.
2.  Mark Rutte en Stef Blok gaan aan het regeerakkoord morrelen om bepaalde pijngevallen op te lossen. In die situatie houd je de zelfde significante nadelen als onder punt één genoemd.  Los van het gegeven dat de het volledige vertrouwen in Mark Rutte en Stef Blok waarschijnlijk niet zal terugkeren.
3. Mark Rutte en Stef Blok geven eerlijk toe dat zij zich hebben vergaloppeerd.
4. Mark Rutte en Stef Blok worden door de ledenvergadering van de VVD afgezet.

Misschien is het in de gegeven situatie het beste dat de VVD Kamerleden onder leiding van Halbe Zijlstra en de (kandidaat) VVD ministers hun eigen verantwoordelijkheid in deze nemen met als uitkomst dat dit beleid over de zorgpremie niet tot stand komt. Daarnaast moet het hoofdbestuur van de VVD maatregelen treffen zodat dergelijke ingrijpende beslissingen nooit meer op eigen houtje door de VVD onderhandelaars genomen kunnen worden.

Bron: www.creditexpo.nl