Interview met Peter Kwakernaak, CEO van AcceptEmail

Op 1 februari 2014 zal SEPA (Single Euro Payments Area) voor alle Eurolanden definitief een feit zijn. In de tussentijd zijn diverse partijen, zoals banken, softwareleveranciers en uiteraard ook steeds meer bedrijven, druk bezig om SEPA compliant te worden. In dit artikel spreek ik met Peter Kwakernaak, CEO van AcceptEmail, over SEPA, e-Mandates (elektronische machtigingen) en wat dit voor de klant betekent.

Hoe gaat AcceptEmail met SEPA om en wat betekent dit voor jullie klanten?

Peter: ‘Onze dienst is al helemaal klaar voor SEPA, doordat we al in een vroeg stadium in samenwerking met de banken (ING, RABO, ABN AMRO, Deutsche Bank, RBS) de SEPA compliant versies van iDEAL hebben ingevoerd. Omdat AcceptEmail een SaaS oplossing is, betekent dit voor onze opdrachtgevers (Billers, verzenders van facturen) dat ze feitelijk – voor wat betreft AcceptEmail – niets hoeven te doen, behalve dan in die gevallen waarin hun rekeningnummer in de e-mail template vermeld staat. ’

Waarin onderscheidt AcceptEmail zich ten opzichte van andere spelers?

Peter: ‘Wij zijn voorlopers, anderen zijn volgers. Afgezien van gebruikersgemak, beveiliging en uitgebreide koppelingsmogelijkheden voor Billers aan onze dienst onderscheiden we ons door veranderingen in de markt zo vroeg mogelijk op te pikken en die te vertalen naar functionaliteit, maar ook naar advisering en begeleiding voor de klant. In het geval van SEPA zijn we drie jaar geleden al begonnen om de veranderingen in kaart te brengen. We streven er altijd naar om relevante marktontwikkelingen in een breder kader te plaatsen. We kijken zowel naar de algemene gevolgen van deze veranderingen als wat de veranderingen kunnen betekenen voor onze klanten en hoe wij ze daarbij kunnen helpen en begeleiden. In het geval van SEPA kijken we specifiek naar de impact op de facturatie-, collectie- (het betaald krijgen van openstaande facturen) en betaalprocessen.

Verwacht je problemen bij de invoering van SEPA?

Peter: ‘De invoering van SEPA kan voor bedrijven behoorlijk wat voeten in de aarde hebben. Allereerst hebben bedrijven te maken met het omzetten van hun boekhoud- of ERP software of websites. Vooral internationale bedrijven, die soms met meerdere boekhoudpakketten werken,  zullen extra alert moeten zijn. Softwareleveranciers doen SEPA versies van hun applicaties soms per land, terwijl de banken werken met bankspecifieke SEPA implementaties. Zolang je met één bank zaken doet valt het nog wel mee, maar werk je met meerdere banken dan zul je extra werk moeten doen en daar zullen over het algemeen kosten aan verbonden zijn. Bovendien zien we dat de capaciteit bij de consultancy- en automatiseringsbedrijven om organisaties SEPA ready te krijgen snel aan het verminderen is. Vanuit AcceptEmail dragen wij ons steentje bij door nu al SEPA compliant te zijn, door Billers goed te informeren en te adviseren over de actuele stand van zaken en met echte oplossingen te komen voor het managen van de risico’s van SEPA en het automatiseren van het proces.

Onder SEPA krijgt de consument meer bescherming, onder andere doordat incasso’s tot 56 dagen na de incassodatum zonder opgave van reden gestorneerd kunnen worden. Kun je daarmee stellen dat automatische incasso (SDD, SEPA Direct Debit) minder aantrekkelijk wordt voor bedrijven?

Peter: ‘Ja en nee. Voor de regelmatige terugkerende automatische incasso denk ik dat het voor veel bedrijven een aantrekkelijk betaalprodukt blijft, maar wel iets minder aantrekkelijk dan nu. Voor eenmalige incasso’s, zoals bijvoorbeeld bij reisbureaus, verwacht ik dat bedrijven zullen uitkijken naar andere betaalmogelijkheden. Daarbij speelt vooral het risico op (toekomstige) stornering oftewel de zekerheid van betaling een belangrijke rol. Ook voor kansspelen speelt dit probleem. De kans op stornering is bij eenmalige SDD te groot, zodat dit soort bedrijven gaan kijken naar alternatieven die qua kosten, gebruikersgemak en effectiviteit aansluiten bij hun businessmodel. Ik ben natuurlijk enigszins bevooroordeeld, maar met AcceptEmail als initiële rekening elimineer je het storneringsrisico en tegelijkertijd maak je daarmee het hele betalingsproces gebruikersvriendelijk en betrouwbaar voor zowel de Biller als de consument.’

Wat vind je ervan dat SEPA Acceptgiro tot 2019 blijft bestaan?

Peter: ‘Officieel is het geen SEPA Acceptgiro, maar een lokaal Nederlands product (IBAN AG). Feitelijk wordt de acceptgiro in stand gehouden voor een relatief kleine groep gebruikers, die zich ongemakkelijk voelen bij elektronisch facturen ontvangen en betalen. Daar kan ik goed inkomen. Waar het ons om gaat is dat een aanzienlijke groep consumenten die wel hun facturen in hun inbox zouden willen ontvangen en elektronisch willen betalen door het in stand houden van de acceptgiro gedwongen worden om extra (overbodige) handelingen te verrichten. En hen wordt niet gevraagd wat ze eigenlijk het liefst willen. Daarbij zijn er voor de Biller aan de invoering van de IBAN AG de nodige kosten verbonden, zoals hardware (speciale printers), nieuw papier en je moet je printers opnieuw certificeren. Tel daarbij op een grotere foutkans bij overtypen doordat het rekeningnummer langer is en de vraag dient zich aan of het niet beter is om nu meteen van papier naar digitaal over te stappen. Veel bedrijven maken die stap dan ook nu.’

Het staat het met AcceptEmail en het gebruik in Europa?

Peter: ‘We groeien met onze klanten mee naar het buitenland, daarin zien we nu een versnelling. Al onze onderliggende betaalmethodes zijn SEPA compliant. Daarnaast hebben we het volledige certificerings- en testproces voor MyBank doorlopen. Als deze betaalmethode leidend wordt in Europa dan zitten we SEPA technisch gezien goed, maar vooralsnog wordt deze betaalmethode nog door onvoldoende door de diverse Europese banken ondersteund. Qua andere betaalmethoden hebben onze Billers met creditcards niet echt last van SEPA. Voor wat betreft de lokale varianten van de overschrijving en de incasso in de landen geldt: zodra deze methoden SEPA-proof zijn, dan zijn wij het feitelijk ook.’

Welke alternatieve betaalmethoden zie je in Europa qua belang toenemen?

Peter: ‘Ik ben positief over PayPal wat betreft klantbeleving. Ze hebben niet alleen een groot internationaal bereik, maar ook hun mobiele propositie is goed uitgewerkt. Een AcceptEmail betalen met Paypal vanaf je mobiel of tablet werkt perfect en is een hele prettige customer experience. Het voordeel van Paypal is dat het een aparte betaalmethode is, die feitelijk door SEPA niet getroffen wordt. De onderliggende funding van een PayPal account is meestal een credit card.

Jullie zijn al vrij ver gevorderd met de automatisering van het machtigingsproces, terwijl vele andere partijen daar nog niet aan begonnen zijn. Wat is de reden daarvan?

Peter: “Natuurlijk deels dezelfde reden als hiervoor: we hebben een voortrekkersrol. De vraag om een elektronisch mandaat kwam eigenlijk via onze bestaande opdrachtgevers. Wij zijn naar aanleiding daarvan diep in het SEPA Rulebook gedoken, dat ons goede informatie verschafte over de regels voor betalingsvalidatie door de banken. Zo hebben we een propositie uitgewerkt om in een helder proces een machtiging samen te stellen waarbij de consument enkel voor hem relevante informatie invult en de rest wordt aangevuld door de Billers (incassanten) Met behulp van een eenvoudig formulier dat we online of via mail aan de consument ter beschikking stellen wordt de klant door het machtigingsproces geleid.

Kun je iets meer over deze online machtigingsmethode vertellen?

Peter: ‘We hebben hierbij weer goed nagedacht over standaardisatie en onze rol. De consument wordt naar een unieke en beveiligde machtigingspagina geleid, van waaruit de klant invult waar hij of zij de biller precies voor machtigt en rondt het proces af door een klein bedrag over te maken naar de rekening van de Biller. De overmaking verloopt op een voor de klant vertrouwde wijze, namelijk via de beveiligde online betaalomgeving van zijn of haar eigen bank. Uit deze (iDEAL) betalingstransactie kunnen we identificatiekenmerken halen en vullen deze vervolgens aan met specifieke e-mandate informatie. Tezamen krijgt de Biller op deze manier een elektronisch mandaat dat hij op verschillende manieren kan (laten) archiveren. De methode is veilig, gemakkelijk, goedkoop en SEPA compliant.’

Hoe kijkt je commercieel gezien tegen SEPA aan?

Peter: ‘We zien SEPA als een kans voor Billers om de facturatie-, collectie- en betaalmethoden nu eens goed in kaart te brengen en te bekijken hoe die aansluiten op klantwensen en de manier waarop je klanten graag rekeningen wil ontvangen en betalen. Vervolgens kun je dan bepalen in hoeverre dat overeenkomt met wat je als organisatie wilt en hoe je dat beter op elkaar kunt laten aansluiten. AcceptEmail wil daarin een rol spelen om samen met bedrijven mee te denken over hoe de Total Cost of Collection structureel geoptimaliseerd kan worden en tegelijkertijd welke kanalen de Biller het beste kan inzetten om zijn klanten te verleiden zo snel mogelijk tot betaling van rekeningen over te gaan.

Zie je ook nadelen van SEPA?

Peter: ‘Uiteindelijk zie ik meer nadelen dan voordelen van SEPA. De business case voor extra opbrengsten of lagere kosten is moeilijk te maken, zowel voor bedrijven als voor banken. Eventuele problemen zie ik vooral ontstaan op het gebied van de nieuwe Europese incasso (SDD). Ik verwacht hogere uitvalpercentages, omdat er meer mis kan gaan door vormfouten en het aantal incasso’s dat wordt teruggedraaid zal stijgen. Storneren door de consument wordt namelijk wel erg gemakkelijk gemaakt. Dat zou ertoe kunnen leiden dat mensen het stornovinkje binnen internetbankieren gaan gebruiken om actief aan ‘personal cash management’ te doen.

Ook zullen banken terecht kosten in rekening gaan brengen voor her[-incasso-pogingen en reparaties aan transacties die ze niet automatisch kunnen verwerken (STP – Straight Through Processing). Hierdoor verwacht ik dat de kosten van het incassoproces zullen stijgen. Wij denken dat door deze ontwikkelingen er meer liquiditeitsdruk zal ontstaan bij bedrijven, wat op haar beurt weer van invloed zal zijn op het aanmaningsproces en de kosten die daaraan verbonden zijn. Ik verwacht dat SEPA vooral voor partijen die voor hun liquiditeit in hoge mate afhankelijk zijn van automatische incasso een aanzienlijke impact zal hebben. En dat hoeven echt niet alleen de grote incassanten van Nederland te zijn.’

Wat zijn je verwachtingen voor de toekomst van AcceptEmail?

Peter: ‘ We bieden op het gebied van SEPA services voor e-mandates, uitval op automatische incasso en pre-notificatie. Als je dat combineert met onze bekende Bill Payment Service, dan hebben we nu oplossingen die in 32 SEPA landen kunnen worden toegepast. SEPA is dus ook voor ons een kans om breder op de kaart te komen. Hoezeer de business case ook positief is, de klantbeleving beter is en er sneller betaald wordt, e-Billing is en blijft voor bedrijven een keuze. Je kunt het doen, maar het hoeft niet. Bij SEPA daarentegen heb je geen keuze: of het nu leuk vindt of niet, SEPA komt er aan en gaat ook niet meer weg. Dat betekent voor ons dat we innovatie kunnen combineren met iets dat moet. Door zelf met goede ideeën en oplossingen te komen kunnen we de markt in zijn geheel naar een hoger niveau trekken. Dat klinkt idealistisch, maar dat is juist waarin AcceptEmail zich wil onderscheiden. Als de marktacceptatie van elektronisch factureren en betalen daardoor toeneemt, dan heeft iedereen daar uiteindelijk baat bij. ‘

Wilt u meer te weten komen over AcceptEmail? Bezoek dan de 9e Credit Expo op donderdag 7 november 2013 in het NBC te Nieuwegein. U vindt AcceptEmail op standnummer NB.39

Bron: www.creditexpo.nl