Al langere tijd nemen de spaartegoeden van gezinnen sterk toe. Maar dat betekent niet dat gezinnen de hand op de knip houden.

Integendeel, de laatste jaren consumeren zij juist meer dan hun beschikbare inkomen. Bij de verklaring van deze paradox speelt de verzilvering van de overwaarde op eigen woningen een belangrijke rol. Nederland staat te boek als een land van spaarders. Door de verplichte pensioenvoorziening zijn er inderdaad hoge ‘collectieve besparingen’.

Maar op vrijwillige basis zijn gezinnen al langere tijd verre van spaarzaam. Hun ‘vrije besparingen’ zijn sinds 2003 zelfs negatief; sinds dat jaar ligt het inkomen waar zij zelf over kunnen beschikken – dus na betaling van belastingen en pensioen- en andere premies – lager dan de consumptie. Zo beschouwd, houden gezinnen dus geenszins de hand op de knip.

Lees dit artikel verder op de website van De Nederlandse Bank

Bron: De Nederlandse Bank