De inschrijving staat open voor de module van september 2022

De rol van de creditmanager is aan het veranderen, maatschappelijk en in de organisatie zelf. Maatschappelijk door de rol die men inneemt in dossiers als schuldsanering en in de organisatie door meer betrokken te zijn bij de bepaling én monitoring van het risicoprofiel van de organisatie. Gecombineerd met de ontwikkelingen met betrekking tot data analyse, is de functie snel aan het veranderen. In samenwerking met de strategische consultancy “AethiQs”, heeft de VVCM deze ontwikkelingen geïmplementeerd in een nieuwe leergang.

De inhoudelijke vernieuwing richt zich op de volgende elementen:

Aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling, met thema’s als dilemma management, en hiermee direct effect op het groeipotentieel als manager en leidinggevende van een afdeling en (mogelijk aankomend) MT-functie. Bij elke module is er ruimte voor coaching en intervisie om jouw groeipotentieel maximaal aan te spreken!
Een brede oriëntatie op datascience toepassingen en hoe dit het werk van de creditmanager gaat helpen zonder zelf de datascientist te zijn;
Inzicht het creëren en monitoren van het risicoprofiel van de onderneming in relatie tot strategische keuzes. De CCM is opnieuw ingericht, met de volgende modules als

  • Data gedreven besluitvorming
  • Risico Modellering
  • Strategisch maatschappelijk adviseren
  • Dilemma management

De modules zijn in één jaar af te ronden waarna men de professionele beroepstitel Certified Credit Manager (CCM) mag gebruiken.

Meer informatie vind je hier, of neem contact op met de cursusleider Harmen van der Panne, tel: +31 6 5733 9840 of email harmen.van.der.panne@aethiqs.nl

Bron: VVCM