Atradius-onderzoek toont aan hoe COVID-19 invloed krijgt op bedrijven in de VS, Mexico en Canada.

De cash-flow van bedrijven in de USMCA-gebieden komt onder druk door het effect van COVID-19. Een onderzoek naar business-to-business (B2B) betalingsgedrag heeft daar een enorme toename van betalingsachterstanden aan het licht gebracht. De jaarlijkse USMCA-betalingsbarometer is een enquête onder bedrijven in de VS, Mexico en Canada. De resultaten van de enquête van dit jaar tonen dat er sprake is van gecompromitteerde kasstromen en een grotere afhankelijkheid van bankfinanciering, omdat bedrijven worstelen met COVID-19-beperkingsmaatregelen.

In de hele regio bleef 43% van de totale waarde van de uitgereikte facturen op de vervaldag onbetaald, een sterke stijging ten opzichte van 25% vorig jaar. De waarde van lang achterstallige facturen (facturen die meer dan 90 dagen achterstallig zijn) is verdubbeld. Daarnaast werd 4% van de totale waarde van de openstaande facturen afgeschreven.

Bedrijven in de gehele VS meldden een stijging van achterstallige betalingen van 72% op jaarbasis. Ook elders vertoonden individuele sectoren tekenen van economische stress. Zo moest de Mexicaanse papierindustrie bijvoorbeeld 8% van de totale waarde van de vorderingen als oninbaar afschrijven. En in Canada was 40% van de totale waarde van B2B-facturen in de agrovoedings- en chemiesector achterstallig.

Nu alle drie de landen zich in een recessie bevinden, zijn de vooruitzichten somber. Desondanks verwacht het merendeel van de ondervraagde bedrijven een groei in de komende maanden. Dit optimisme is gebaseerd op de overtuiging dat de banken krediet zullen blijven verstrekken en de gevolgen van de magere cash-flow zullen opvangen.

Daarnaast heeft het merendeel van de bedrijven een plan opgesteld om hun kredietbeheerprocedures aan te scherpen. Zij meldden dat dit gepaard zal gaan met uitbesteed risicomanagement, zoals kredietverzekering, samen met interne technieken zoals het verminderen van risicoconcentraties en een toename van de middelen voor het incasseren van schulden.

Andreas Tesch, Chief Market Officer van Atradius, zei: “Jaarlijkse enquêtes over het gedrag en het sentiment van bedrijven kunnen een uitstekend inzicht geven in de economische veerkracht van een regio. De 2020-betalingsbarometer van Atradius voor de VS, Mexico en Canada is een bijzonder verhaal van twee helften. Op de ene helft staan de dramatische toename van achterstallige betalingen en de onmiskenbare aanwijzingen dat de regio in een recessie is beland. Aan de andere kant is er het optimisme voor een betere toekomst, ondanks de huidige sombere cijfers. Natuurlijk zijn beide afhankelijk van de ontwikkeling van de Covid-19-crisis en de effectiviteit van de regio om de negatieve effecten ervan te keren”.

De 2020 Atradius-betalingsbarometer voor de USMCA werd uitgevoerd in Canada, Mexico en de VS. Zowel de regionale als de landenrapporten kunnen worden gedownload van de Atradius-website op atradius.nl

Bron: Creditexpo.nl