• De Europese Investeringsbank Groep intensiveert de samenwerking met de Rabobank om duurzame ondernemers te steunen via leningen met gunstige voorwaarden.
  • Met twee transacties, één voor ‘impactleningen’ en één voor onder meer COVID-steun, komt ruim € 1 miljard beschikbaar aan nieuwe leningen voor Nederlandse ondernemers.
  • Onderdeel van de financiering is de zevende tranche van de ‘impactleningen’, waarmee tot nu toe meer dan 600 Nederlandse mkb-bedrijven en meer dan 20 verschillende sectoren zijn gesteund via leningen met een totale waarde van € 1,1 miljard.

De Rabobank en de Europese Investeringsbank Groep hebben hun langlopende samenwerking geïntensiveerd door ruim € 1 miljard beschikbaar te stellen voor nieuwe leningen met gunstige voorwaarden aan Nederlandse mkb- en midkapbedrijven. Dit gebeurt in de vorm van twee onlangs ondertekende faciliteiten: één voor duurzame ondernemers, de zogenaamde impactleningen, en één voor – onder meer – COVID-steun.

De impactleningen zijn beschikbaar voor ondernemers en mkb-bedrijven die beschikken over een van de geselecteerde duurzaamheidskeurmerken – een waarborg dat zij zich inspannen om hun bedrijf duurzaam te maken voor zowel de maatschappij als het milieu. In het kader van deze zevende tranche ‘impactleningen’ leent de EIB € 300 miljoen aan de Rabobank, die eenzelfde bedrag inlegt, zodat er in totaal € 600 miljoen aan nieuwe leningen kan worden verstrekt aan duurzame ondernemers.

Via een afzonderlijke Credit Risk Sharing-transactie met de dochteronderneming van de EIB, het Europees Investeringsfonds, zal de Rabobank nog eens € 445 miljoen beschikbaar stellen voor bedrijven die ondanks de moeilijke omstandigheden, onder meer als gevolg van de COVID-pandemie, hun onderneming willen laten groeien. Het EIF garandeert, met een tegengarantie van het Europees Garantiefonds (EGF), een junior tranche op een portefeuille mkb-leningen van de Rabobank, waardoor in feite een deel van het kapitaal van de Rabobank wordt vrijgemaakt. Dit is de tweede keer sinds 2018 dat de EIB-Groep en de Rabobank een dergelijke transactie aangaan.
De Rabobank ontvangt steun van de EIB-Groep om € 1 miljard aan nieuwe leningen te verstrekken aan Nederlandse mkb- en midkapbedrijven.

De Europese Investeringsbank Groep intensiveert de samenwerking met de Rabobank om duurzame ondernemers te steunen via leningen met gunstige voorwaarden.

Met twee transacties, één voor ‘impactleningen’ en één voor onder meer COVID-steun, komt ruim € 1 miljard beschikbaar aan nieuwe leningen voor Nederlandse ondernemers.

Onderdeel van de financiering is de zevende tranche van de ‘impactleningen’, waarmee tot nu toe meer dan 600 Nederlandse mkb-bedrijven en meer dan 20 verschillende sectoren zijn gesteund via leningen met een totale waarde van € 1,1 miljard.
De Rabobank en de Europese Investeringsbank Groep hebben hun langlopende samenwerking geïntensiveerd door ruim € 1 miljard beschikbaar te stellen voor nieuwe leningen met gunstige voorwaarden aan Nederlandse mkb- en midkapbedrijven. Dit gebeurt in de vorm van twee onlangs ondertekende faciliteiten: één voor duurzame ondernemers, de zogenaamde impactleningen, en één voor – onder meer – COVID-steun.

De impactleningen zijn beschikbaar voor ondernemers en mkb-bedrijven die beschikken over een van de geselecteerde duurzaamheidskeurmerken – een waarborg dat zij zich inspannen om hun bedrijf duurzaam te maken voor zowel de maatschappij als het milieu. In het kader van deze zevende tranche ‘impactleningen’ leent de EIB € 300 miljoen aan de Rabobank, die eenzelfde bedrag inlegt, zodat er in totaal € 600 miljoen aan nieuwe leningen kan worden verstrekt aan duurzame ondernemers.

Via een afzonderlijke Credit Risk Sharing-transactie met de dochteronderneming van de EIB, het Europees Investeringsfonds, zal de Rabobank nog eens € 445 miljoen beschikbaar stellen voor bedrijven die ondanks de moeilijke omstandigheden, onder meer als gevolg van de COVID-pandemie, hun onderneming willen laten groeien. Het EIF garandeert, met een tegengarantie van het Europees Garantiefonds (EGF), een junior tranche op een portefeuille mkb-leningen van de Rabobank, waardoor in feite een deel van het kapitaal van de Rabobank wordt vrijgemaakt. Dit is de tweede keer sinds 2018 dat de EIB-Groep en de Rabobank een dergelijke transactie aangaan.

Kirsten Konst, directeur zakelijke dienstverlening, lid groepsdirectie: “We willen als coöperatieve bank echt een verschil maken, en bijdragen aan een duurzamere wereld is belangrijk voor de Rabobank. We spannen ons voortdurend in om meer inzicht te krijgen in de behoeften en uitdagingen van onze klanten. Dankzij deze transacties kunnen we onze klanten steunen bij het behalen van hun doelen. De Rabobank is dan ook trots op het voortzetten van de samenwerking met de EIB en het EIF.”

“De Rabobank en de EIB-Groep werken sinds 2009 nauw samen”, aldus vicepresident Kris Peeters. van de EIB. “Nu er voor de economie van de EU meer dan ooit op het spel staat, zijn we blij dat we opnieuw met hen kunnen samenwerken om financiering beschikbaar te stellen voor bedrijven. Hierbij gaat het met name om het ondersteunen van investeringen die een positieve impact hebben op de maatschappij en het milieu. Het mkb blijft de ruggengraat van onze economieën en kan alle beschikbare steun gebruiken.”

“Onze langdurige samenwerking met de Rabobank draagt bij aan de missie van het EIF: waarborgen dat er passende financiering beschikbaar is voor het Europese mkb”, voegt algemeen directeur van het EIF Marjut Falkstedt daar aan toe. “Ik ben blij dat we, samen met de EIB, zo’n aanzienlijk bedrag aan financiering in Nederland beschikbaar kunnen stellen, temeer daar een groot deel ervan op duurzame bedrijven is gericht. Dit is in lijn met onze klimaattoezeggingen.”

Impactleningen zijn beschikbaar voor ondernemers die koploper zijn in hun sector, zich aantoonbaar bezighouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen en over een van de geselecteerde duurzaamheidskeurmerken beschikken. Aanvragen voor een impactlening moeten voldoen aan de reguliere voorwaarden van de EIB en de Rabobank. Impactleningen zijn beschikbaar voor bedrijven met maximaal 3.000 werknemers. De totale investering mag niet groter zijn dan € 25 miljoen en het leenbedrag is maximaal € 7,5 miljoen euro. De uiteindelijke goedkeuring van de lening berust bij de Rabobank.

Bron: Rabobank