What is important, is seldom urgent" aldus ex-president Eisenhower van de VS. Dit citaat, dat zeker ook van toepassing is op de Nederlandse politici, wijst op een blinde vlek bij vele bestuurders. Onze politici besteden vooral tijd en geld aan het in hun ogen urgente, waardoor onvoldoende aandacht gaat naar in hun ogen minder spoedeisende zaken. Ook al zijn die van buitengewoon groot belang voor de toekomst van Nederland. Onderwijs en innovatie zijn daarvan twee schrijnende voorbeelden.
Omdat alle vragen over de toekomst van Nederland uitkomen bij de kwaliteit van onze beroepsbevolking is hoogwaardig onderwijs op basis-, hoger en academisch niveau – zowel regulier als niet regulier- van het grootste belang.

Op wetenschappelijk gebied is Nederland behoorlijk excellent. De stap van die excellente wetenschap naar grote maatschappelijke impact moet te zetten zijn. Daarvoor moeten we jonge onderzoekers aan universiteiten van het begin af aan proberen duidelijk te maken, dat het in de 21ste eeuw niet meer voldoende is dat je alleen aan de wetenschappelijke wereld laat zien dat je iets moois hebt ontwikkeld.

Je moet er ook voor zorgen dat je echt waarde toevoegt aan wat we als samenleving of bedrijfsleven nodig hebben. Dat gebeurt ondanks vele inspanningen daartoe nog steeds te weinig. Door een duidelijke regie vanuit de overheid, gericht op een integrale aanpak tussen wetenschap en bedrijfsleven, is er veel meer met elkaar te realiseren.

Onze politici roepen bij toerbeurt dat onderwijs en innovatie voor de toekomst van Nederland belangrijk zijn. Maar vervolgens worden er niet die beleidsmaatregelen getroffen die bij die belangrijkheid van onderwijs en innovatie behoren. Om inhoud, vorm en uitvoering te geven aan de vele zaken die voor de toekomst van Nederland doorslaggevend zijn, is dus een minister van Toekomst geen luxe maar een absolute noodzaak geworden. Tevens toont de politiek daarmee haar politieke wil om Nederland, ook voor volgende generaties, een aansprekend perspectief te geven.

Urgent gedrag wordt niet ingegeven door de gedachte dat de wereld grote kansen en grote risico`s bevat. Sterker nog, urgent gedrag komt niet voort uit gevoelens van tevredenheid, zorg, teleurstelling of woede. Maar uit een breed politiek gedragen vastberadenheid om als Nederland op een slagvaardige wijze het voortouw te nemen in de ontwikkeling van de kenniseconomie binnen Europa.

Bron: creditexpo.nl