Het meest onderscheidende element in het bestuurmodel van de 21ste eeuw is een CEO die meer leidt dan bestuurt. De CEO van het bedrijf in de 21ste eeuw moet dus van nature krachtig zijn en zijn macht dus niet aan zijn functie ontleden.

De CEO van de 20ste eeuw was een visionair die zijn personeel vertelde wat ze moesten doen en ervoor zorgde dat ze dat inderdaad ook deden. De 21ste eeuwse ceo moet daarentegen primair gebruik maken van inspiratie en ambitie, de elementen van overtuigingskracht, om zijn of haar macht te versterken om de organisatie te kunnen mobiliseren en te focussen.

De 20- eeuwse CEO hield mensen individueel verantwoordelijk, maar de 21ste CEO houdt mensen zowel individueel als onderling verantwoordelijk. De 20ste eeuwse CEO beheerde een portefeuille van bedrijven. De 21ste eeuwse CEO beheert een potfolio van initiatieven en talentvolle persoonlijkheden.

Hoewel een goede CEO zowel in bestuur als leiderschap moet uitblinken, zal leiderschap steeds belangrijker worden. Waarom? Leiderschap heeft te maken met het vaststellen van ambities en het bepalen van taken en functies. De CEO reikt ideeën aan, maar vereist niet dat deze in de praktijk worden toegepast wanneer een manager lager in de lijn een beter idee heeft.

Leiderschap door een moderne CEO heeft dus alles te maken met de uitoefening van macht. Deze macht wordt niet uitgeoefend door mensen te vertellen wat ze moeten doen, maar door autonome personeelsleden te motiveren en te inspireren. Zo worden ze gestimuleerd om de voor hen vastgestelde ambities te verwezenlijken door middel van hun eigen unieke persoonlijke vaardigheden en hun persoonlijke mening.

Kortom, veel 20ste eeuwse CEO`s hadden veel macht, maar waren vaak patriarchen die hun positie gedeeltelijk wisten te behouden door mensen met bonussen te belonen die trouw hun orders opvolgenden.

De 21ste eeuwse CEO moet een doortastende leider zijn. Iemand die mensen in leiderschapfuncties eerder uitkiest vanwege hun talenten, hun morele opvattingen en hun capaciteit om in de toekomst door kennis, inzicht en kunde toegevoegde waarde voor de onderneming tot stand te brengen dan vanwege hun persoonlijke trouw aan de CEO in het verleden. Deze stijl van leiding geven is noodzakelijk om in het Kennis en Innovatietijdperk op een effectieve manier van de kansen gebruik te kunnen gaan maken.

Bron: creditexpo.nl