De Europese Centrale Bank (ECB) heeft op 22 oktober het 7e Voortgangsverslag betreffende het Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied (SEPA) gepubliceerd. Met SEPA kunnen klanten girale betalingen in euro doen aan iedereen die in Europa is gevestigd, daarbij gebruik makend van één enkele betaalrekening en één enkele reeks betaalinstrumenten.
Momenteel nemen 32 Europese landen deel aan SEPA, hebben meer dan 4400 banken zich aangesloten bij het SEPA-overboekings- scheme, en hebben meer dan 3000 banken zich aangemeld voor het SEPA- scheme voor automatische incasso's (of domiciliëringen). Er is dus veel bereikt met de implementatie van SEPA. Om SEPA succesvol af te ronden, dienen Europese wetgevers echter verdere acties te ondernemen. In dit verband zou een verplicht tijdpad voor de migratie naar SEPA-betaalinstrumenten het overgangstempo aanzienlijk versnellen, waardoor SEPA bij voorkeur tegen het einde van 2012 zou kunnen worden afgerond voor overboekingen en rond eind 2013 voor automatische incasso's.

Belangrijke vorderingen

Het 7e Voortgangsverslag, getiteld "Van theorie naar praktijk", laat vorderingen op belangrijke terreinen zien. De introductie van de SEPA-automatische incasso in november 2009, bijvoorbeeld, maakte het voor het eerst mogelijk grensoverschrijdende
automatische-incassobetalingen te verrichten. Per 1 november 2010 zal de bereikbaarheid van betaalrekeningen voor SEPA-automatische incasso's wettelijk zijn gewaarborgd, waardoor het mogelijk wordt SEPA-automatische incasso's in heel Europa effectief te gebruiken.

Daarnaast is de beheerstructuur van SEPA verbeterd door het opzetten van de SEPA-Raad, waardoor hooggeplaatste vertegenwoordigers van consumenten, de detailhandel, ondernemingen, het midden- en kleinbedrijf en overheden formeler betrokken kunnen zijn bij de SEPA-dialoog. Andere terreinen waarop vooruitgang is geboekt, zijn: de omzetting en implementatie van de Richtlijn betreffende betalingsdiensten in de interne markt, en standaardisatie op het gebied van kaarten.

Toekomstige uitdagingen en kernelementen voor succes

Ondanks deze voortgang heeft de SEPA-migratie als zelfregulerend proces nog niet de resultaten geboekt die aanvankelijk werden verwacht. De door het bankwezen aan zichzelf opgelegde deadline van december 2010 voor algehele ingebruikname van SEPA-overboekingen en SEPA-automatische incasso's zal niet worden gehaald.

In augustus 2010 bestond slechts 9,3% van alle in het eurogebied verwerkte overboekingen uit SEPA-overboekingen. Het aandeel van de in november 2009 geïntroduceerde SEPA-automatische incasso ligt ruim onder 1% van alle in het eurogebied verwerkte automatische incasso's. Het Eurosysteem ondersteunt daarom ten volle de werkzaamheden van Europese wetgevers om de voltooiing van het SEPA-project van de nodige impulsen te voorzien.

De geplande verordening waarin een einddatum voor de SEPA-migratie wordt vastgesteld en het gebruik van nationale betaalinstrumenten wordt beëindigd, zal essentieel zijn voor een tijdige en soepele invoering van SEPA. Het Eurosysteem vertrouwt er tevens op dat de Europese autoriteiten op passende wijze zullen omgaan met de bezorgdheid die is geuit door marktpartijen betreffende de geplande verordening inzake een einddatum/einddata voor de SEPA-migratie.

Andere kernelementen voor het welslagen van SEPA die nog aandacht behoeven, zijn: het aanbieden van innovatieve betaaldiensten (bijvoorbeeld online- en mobiele betaaldiensten), het opzetten van een additioneel Europees kaart- scheme en het verbeteren van de beveiliging van kaarttransacties door uitfasering van de magneetstrip op Europese kaarten.

Mevrouw Gertrude Tumpel-Gugerell, lid van de Directie van de ECB, verwoordt de stand van zaken als volgt: "SEPA ontwikkelt zich van de marktgestuurde fase van ontwerp en implementatie naar de fase van verplichte migratie, waarbij het streven is ervoor te zorgen dat de noodzakelijke invoering ook echt plaatsvindt. In dit stadium heeft SEPA met een aantal specifieke problemen te maken die alleen door de markt en de regelgevers gezamenlijk kunnen worden overwonnen. Ik hoop dat de constructieve samenwerking tussen alle belanghebbenden in de komende, beslissende twee tot drie jaar nog nauwer zal worden, zodat onze gezamenlijke inspanningen zullen bijdragen tot verwezenlijking van het uiteindelijke doel: een aantrekkelijke, geïntegreerde en concurrerende Europese markt voor eurobetaaldiensten."

Het verslag, dat vandaag wordt gepubliceerd in het Engels, zal in de loop der tijd ook in de andere officiële talen van de EU beschikbaar komen. Het verslag inclusief aanvullende informatie is beschikbaar op www.ecb.europa.eu en www.sepa.eu.

Bron: creditexpo.nl