De Atradius Market Monitor van oktober levert het bewijs dat de weg naar economisch herstel niet over rozen gaat.  In het Verenigd Koninkrijk heeft de nieuwe coalitieregering haar belofte ingelost, al kunnen we bezwaarlijk van een belofte spreken, om harde bezuinigingsmaatregelen in te voeren teneinde het nijpende begrotingstekort terug te dringen. Hoewel er weinig valt in te brengen tegen de algemene logica van de regeringsintentie, is een aantal van de maatregelen niet echt in goede aarde gevallen. De regering moet dan ook heel behoedzaam te werk gaan wil ze de steun van de bevolking behouden en een verslechtering van het ondernemingsklimaat vermijden.

De hardnekkigheid en vastberadenheid waarmee de Duitsers hun economie uit het slop hebben gehaald is bewonderenswaardig, en dat ze hierin geslaagd zijn is voor een groot deel te danken aan de buitenlandse vraag naar Duitse producten. Het is echter de vraag of het succes zal aanhouden nu de groei van de wereldeconomie, en dus ook de vraag naar Duitse goederen, afneemt. Mogelijk zal de stijgende binnenlandse consumptie een eventuele exportdaling compenseren.

De opleving van de Duitse economie blijkt vooral ook een soort reddingslijn voor de Hongaarse export, maar dit verbleekt in vergelijking met Hongarijes gigantische staatsschuld en zijn afhankelijkheid van EU- en IMF-steun om het hoofd boven water te houden. Ook de Deense productiesector profiteerde van de export naar het naburige
Duitsland, maar dit wordt tenietgedaan door de langdurige problemen in de Deense bouw.

In Latijns-Amerika zien we twee verschillende ontwikkelingen. De Chileense president Piñera is diep in de schatkist gedoken om een vitale wederopbouw te financieren na de aardbeving van februari. Dankzij Chili's benijdenswaardige koperreserves en zijn voorzichtig economisch beheer zal het land een economisch leider blijven in de regio. Terwijl Chili nog steeds kampt met het probleem van sociale ongelijkheid, gaan Mexico's problemen veel dieper, onlosmakelijk verbonden als ze zijn met het tempo van het economische herstel in de VS. Daar komt dan nog bij dat het land momenteel gebukt gaat onder het drugsgerelateerde geweld dat zich vanuit het noorden verspreidt en dat
vele aspecten van de economie, niet in het minst het toerisme, ondermijnt.

Klik hier om de volledige Market Monitor van oktober 2010 te downloaden

Bron: Atradius.nl