De rijksoverheid betaalt gemiddeld 75 procent van de facturen op tijd. Dat staat in een onderzoeksrapport, dat minister ter Horst onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bedrijven klagen steen en been over het lakse betaalgedrag van de overheid en zeggen dat dat niet verbeterd is, nadat premier Jan Peter Balkenende beterschap had beloofd. In het onderzoek is gekeken naar het betaalgedrag van de ministeries, inclusief agentschappen en buitendiensten, in de eerste vier maanden van dit jaar. Daarbij is uitgegaan van de nieuwe betaaltermijn van dertig dagen.

In maart heeft de rijksoverheid de termijn van 45 naar dertig dagen teruggebracht. Langere betaaltermijnen dan dertig dagen zijn in het onderzoek ook als tijdig gerekend, als die waren overeengekomen met de leverancier of als de oorzaak voor de latere betaling bij de leverancier lag.

Volgens Ter Horst zijn aanvullende maatregelen nodig om te bereiken dat rekeningen binnen dertig dagen worden betaald. De ministeries zullen hun werkwijze aanpassen, bijvoorbeeld door het wijzigen van hun geautomatiseerde systemen. Over een jaar wordt het onderzoek naar het betaalgedrag van de departementen herhaald en wordt bezien of de maatregelen tot verbetering hebben geleid.

Bron: APS