De totale bewezen voorraad aardolie kan bij een gelijkblijvende consumptie de wereld nog maximaal 43 jaar van olie voorzien. Mocht echter de volledige speculatieve reserve daadwerkelijk bestaand en winbaar zijn, kan daar nog 82 jaar bij worden opgeteld. Van de totale bewezen voorraad aardolie ligt 59% in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, bij gelijkblijvend olieverbruik vanaf het jaar 2000 voldoende om de wereld 25 jaar te voorzien.

De bewezen voorraad aardgas is iets groter, voldoende om de wereld bij gelijkblijvend aardgasverbruik nog 61 jaar te voorzien, of, met meerekening van de volledige speculatieve reserve, zelfs nog 214 jaar. Van de totale speculatieve voorraad aardgas ligt 41% in het gebied van de voormalige Sovjet-Unie en met name Rusland. Rusland zou samen met de bewezen reserve de wereld eventueel nog 81 jaar van aardgas kunnen voorzien, mocht ook de speculatieve reserve daadwerkelijk winbaar zijn.

De voorraad steenkool is veruit het grootst. Zelfs de bewezen reserve zou de wereld, bij gelijkblijvend steenkoolverbruik, nog 180 jaar kunnen voorzien. Mocht ook de volledige speculatieve reserve winbaar blijken, kan daar nog 502 jaar steenkoolverbruik aan worden toegevoegd, zodat de aarde maximaal tot het jaar 2682 van steenkool kan worden voorzien. Steenkool is relatief gelijkmatig over de aarde verdeeld, en met name te vinden in Noord-Amerika, Eurazië en Australië, tevens gebieden waar de energiebehoefte het grootst is:
Van de totale bewezen voorraad steenkool bevindt zich 34% in de Verenigde Staten, terwijl waarschijnlijk 38% van de speculatieve voorraad steenkool in China ligt.

Op grond van bovengenoemde gegevens is het logisch dat wereldwijd zonnestroom enorm in de belangstelling staat. In Nederland is echter de belangstelling vanuit de overheid en Shell voor zonnestroom vrijwel stil komen te staan. Wat daarbij opvalt dat Nederland in elke energiecommissie door Shell wordt vertegenwoordigd. In "Schoon en zuinig", de energienota van het Ministerie van VROM, wordt zonne-energie maar in drie regels genoemd.

Op dit moment levert de combinatie wind en zon ongeveer zestien procent van de totale energie productie in Duitsland, maar het groeit heel snel. Wereldwijd zie je dat het elk jaar meer dan verdubbelt. De elektrotechnische industrie heeft zich nu op de productie van zonnepanelen geworpen en binnen anderhalf à twee jaar zal er een grootschalige productie op gang komen. Zonnepanelen hebben dezelfde technologie als plasma schermen; een glasplaat met een halfgeleider erachter. Een paar jaar geleden kostten plasma schermen nog tienduizend euro, nu koop je ze als voor aanzienlijk minder geld. Datzelfde gaat gebeuren met zonnepanelen. De energie die het kost om zonnepanelen te maken verdien je binnen twee jaar terug. En daarna blijven ze minimaal vijfentwintig jaar, maar waarschijnlijk wel dertig, veertig, vijftig jaar elektriciteit produceren. Dus het veelgehoorde argument dat zonnepanelen zich in energietermen nooit terugverdienen, is gewoon onzin. In Californië draaien al sinds de jaren tachtig zonne-energiecentrales. Zonnestroom is daar nu bijna goedkoper dan stroom uit fossiele brandstof. Oliemaatschappijen zullen er alles aan doen om dit scenario uit te stellen. Zij weten dat ze overbodig worden, maar het kabinet Rutte en Shell moeten niet wachten tot de laatste druppel olie wordt opgepompt……

Bron: creditexpo.nl