Mijn vorige column ging over incassokosten. Een reactie was dat het wel goed is als deze zaken worden gereguleerd zodat consumenten worden beschermd. Ik ben eigenlijk even kwijt waar we staan, wanneer wordt er een besluit genomen?

Met de perikelen in Den Haag kan het nog wel even duren. Ik heb goede hoop dat er iemand wakker wordt. Wat we hebben kunnen lezen is dat het griffiegeld geruisloos wordt verhoogd. In de praktijk is de combinatie van het vastleggen van de lage incassokosten en het verhogen van het griffiegeld wederom geen positieve actie voor de “zielige” niet betalende debiteur.

Mijn collega columnschrijver van de Vereniging van Professionele Wanbetalers (VVPW) in het magazine De Credit Manager van de VVCM krijgt steeds meer voer om over na te denken en te schrijven. Niet betalen wordt, nee is, lucratief. GBA ontoegankelijk voor de incassobranche en dan net doen of je ergens niet woont.

Vorderingen onder de € 500 niet betalen met een grote kans dat de schuldeisers afhaken omdat het kostenrisico te hoog wordt.  Drie keer schuldhulpverlening toekennen omdat er door politiek gesteggel geen centrale registratie is. Allemaal het gevolg van een te ver doorgevoerde drang om de zogenaamde slachtoffers tegen de grote boze (incasso)wereld te beschermen.

Natuurlijk moeten er reguleringen zijn. Natuurlijk kan het niet zo zijn dat onterechte vorderingen onder grote druk worden geïncasseerd. Natuurlijk hebben debiteuren rechten… Ik ben het met heel veel dingen eens, maar nu moeten we eens ophouden met het toeschuiven van de slachtofferrol naar de niet betalende debiteur. De meeste daarvan zijn met het volle verstand een verplichting aangegaan.

Daarnaast kun je niet ontkennen dat er voldoende aandacht is voor het feit dat schulden maken op zijn zachtst gezegd niet handig is. Wie zijn hier nu de slachtoffers van wanbetaling? De hardwerkende MKB’er die een vordering niet betaald krijgt en zelf in de problemen komt? De grote multinational, die miljoenen moet afboeken omdat het bedrag te laag is om verdere kosten te maken. Het bedrijf dat vorderingen niet kan incasseren omdat de debiteur met de noorderzon zou zijn vertrokken?

Ja, dat zijn de echte slachtoffers. Maar uiteindelijk is gewoon iedereen die wel netjes zijn rekeningen op tijd betaalt het slachtoffer. De kosten moeten ergens door worden gedekt… Ik wens mijn collega van de VVPW weer veel wanbetalingplezier, maar pas op ook wij worden binnen de grenzen van de wet steeds creatiever!

Bron: www.creditexpo.nl