Ondanks dat ze in toenemende mate worden geconfronteerd met omzetdaling en verlies van inkomsten, kiezen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in veel gevallen nog steeds niet voor een solide debiteurenbeheer.

Hierdoor belandt een substantieel gedeelte van hen financieel in de gevarenzone. Dat blijkt uit online onderzoek van De Zaak in opdracht van Intrum Justitia. “Eigenlijk is het een typisch geval van ‘we zien als ondernemer het probleem, we kennen het, maar doen niks met deze kennis’”, licht Edwin Prevoo, directeur van Intrum Justitia, de uitkomsten toe.

Uit het onderzoek blijkt de mkb’ers weinig schriftelijke herinneringen versturen wanneer niet betaald wordt. Tien procent van de ondervraagden geeft aan zelfs helemaal geen betalingsherinneringen te sturen. Twintig procent volstaat met één of twee herinneringen. Daarentegen wordt wel met meer discipline nagebeld naar klanten met openstaande facturen. Ruim driekwart van de ondernemers geeft aan dit structureel te doen.

Rem op bedrijfsgroei door slecht betaalgedrag

Vorige maand nog concludeerde Intrum Justitia in de European Payment Index 2012 (EPI) dat meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven een verslechtering van de liquiditeit constateert als gevolg van late betalingen. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat een derde van de ondernemers ervaart dat slecht betaalgedrag zorgt voor een rem op de bedrijfsgroei.

Redenen

De ondervraagde ondernemers weten over het algemeen prima waarom hun klanten te laat betalen. ‘Hebben hun administratie niet op orde’ en ‘verkeren zelf in financiële problemen’ worden het meest gegeven als verklaring. Ook ‘opzettelijk te laat betalen’ wordt vaak genoemd. Het aantal te late betalingen is als gevolg van de economische crisis alleen maar gestegen, geeft meer dan de helft van de ondervraagde ondernemers aan.

Financieel checken aan de voordeur

“Vreselijk zonde en totaal onnodig dat zoveel ondernemers hun debiteurenbeheer niet goed georganiseerd hebben”, vindt Prevoo. “Daar valt zoveel te winnen. Het begint al voor een transactie plaatsvindt: elke ondernemer zal elke klant financieel al aan de voordeur moeten checken, dus voordat hij besluit zaken te doen. Bovendien moet hij van meet af aan niet beschroomd zijn als het gaat om het bespreken van geldzaken. Daarnaast kan het aanscherpen van algemene voorwaarden een optie zijn, met bijvoorbeeld het toevoegen van een boeteclausule in geval van te laat betalen.”

Vijf ondernemers

Intrum Justitia selecteerde uit de ondervraagden vijf ondernemers die van de financiële dienstverlener ondersteuning krijgen als het gaat om beter debiteurenbeheer. 
Prevoo: “Aan de hand van de persoonlijke situatie zorgen we dat elk van die vijf ondernemers praktische tips en tricks krijgt die zorgen dat er beter wordt betaald.”Bron: www.creditexpo.nl