In April 2016 vond in Nederland het, tot op heden, grootste en meest volledige onderzoek naar de verkoop van vorderingen plaats. De VVCM en KPMG analyseerden de uitkomsten en de resultaten zijn bekend. Op 23 november 2016 worden de uitkomsten gepresenteerd tijdens een speciaal event.
U komt toch ook?

De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn het vertrekpunt voor de expertpanels die tijdens het event met elkaar en de zaal in discussie gaan om de uitkomsten van het onderzoek in perspectief te plaatsen. De panels bestaan uit: partijen die verkopen, partijen die bewust niet verkopen, kopers en juristen/fiscalisten. De panels dekken zoveel mogelijk marktsectoren af zoals de financiële sector, energie, huur en telecommunicatie.

De Nederlandse resultaten worden tijdens het event door KPMG in Europees en Internationaal perspectief geplaatst. Tevens zal er aandacht zijn voor toezicht en compliance. De voorbereidingen voor het event zijn gestart en de organisatie loopt. In de komende weken en maanden zal het inhoudelijke programma verder worden uitgewerkt en zullen we reeds een tipje van de sluier oplichten en een deel van de resultaten uit het onderzoek met u gaan delen.

Geef u nu op om aanwezig te zijn bij dit event. U kunt zich aanmelden voor dit event door een e-mail te sturen naar secretariaat@vvcm.nl. Geef hierbij uw naam, de organisatie waar u momenteel werkt en uw functie door. Voor dit event geldt een eigen bijdrage van € 75 per persoon. Als VVCM-lid betaalt u slechts € 50 per persoon. Indien het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen overschrijdt, behoudt de organisatie zich het recht voor om een selectie te maken.

Volg de Debt Sales Event groep op LinkedIn voor meer informatie over het onderzoek en het event.

Bron: VVCM