De markt voor incasso- en deurwaarderskantoren blijft onverminderd sterk in beweging. Stevige concurrentie, technologische ontwikkelingen, innoverend vermogen en klantgerichte communicatie zullen de komende jaren de ontwikkeling van de markt voor incassobureaus en deurwaarderskantoren significant beïnvloeden. Naast specialisatie vraagt dit in toenemende mate om (financiële) veerkracht. Research en development vereisen immers behoorlijke investeringen in onder andere ICT en goed opgeleid personeel. In dit interview spreek ik met Ed Nijpels over ontwikkelingen in de incassomarkt en de deurwaarderij en hoe het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders een positieve bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van deze markt.

Voor de lezers die het Garantiefonds niet kennen. Kunt u iets meer over de rol van het Garantiefonds en haar deelnemers vertellen?

Ed Nijpels: ‘Het Garantiefonds heeft twee hoofddoelstellingen. Allereerst wil het Garantiefonds zekerheid bieden aan opdrachtgevers. Doordat de aangesloten bedrijven voor elkaar garant staan, hoeft een opdrachtgever zich nooit zorgen te maken over de uitbetaling van geïnde derdengelden. Ten tweede en in het verlengde van het voorgaande is het deelnemerschap aan het Garantiefonds tevens een bevestiging voor een deelnemer dat deze financieel gezond is. De deelnemers aan het Garantiefonds staan onder strenge controle van een externe accountant, die erop toeziet dat de deelnemers voldoen aan strenge solvabiliteit- en liquiditeitseisen. Op die manier biedt het Garantiefonds aan de opdrachtgevers, maar ook aan de deelnemers optimale zekerheid.”

Wat is de marktpositie van de deelnemers van het Garantiefonds?

Ed Nijpels: “Door de strenge financiële eisen die aan onze deelnemers worden gesteld, hebben we goed inzicht in de financiële en commerciële resultaten van onze deelnemers. In 2015 hebben onze deelnemers gezamenlijk ongeveer 2,4 miljoen dossiers in behandeling genomen en is er in totaal 750 miljoen euro voor opdrachtgevers geïnd. De totale omzet van onze deelnemers bedroeg in 2015 circa 150 miljoen euro, wat gelijk staat aan een marktaandeel van ongeveer 50 procent. Ik denk dat we een vrij goed beeld hebben wat er speelt in de markt en in welke richting deze zich ontwikkelt.“

Wat merkt een opdrachtgever ervan als een gerechtsdeurwaarder is aangesloten bij het Garantiefonds?

Ed Nijpels: “Laat ik vooropstellen, dat er in Nederland ook veel goede incassobureaus en deurwaarderskantoren zijn die niet bij het Garantiefonds zijn aangesloten. Waar het om gaat is dat je als deurwaarder je vak verstaat, je afspraken consequent nakomt en zorgt voor tevreden klanten, die positief over je spreken. Daar hoort uiteraard ook het correct en efficiënt incasseren van geïnde gelden bij en ervoor te zorgen dat deze tijdig en volledig aan de opdrachtgever worden overgemaakt. Op deze manier bouw je een vertrouwensband op met de opdrachtgever, die uiteindelijk bepaalt hoe een deurwaarder beoordeeld wordt. Van onze deelnemers weten we dat opdrachtgevers vaak twee specifieke aspecten heel belangrijk vinden in de samenwerking met hun deurwaarder: kwaliteit van dienstverlening en financiële stabiliteit. Om die twee aspecten voor (toekomstige) opdrachtgevers meer concreet te maken gaan we op onze website ook ervaringen van klanten (opdrachtgevers) van onze deelnemers plaatsen. Zo krijgen potentiële opdrachtgevers en toekomstige deelnemers een goed beeld hoe deelnemers van het Garantiefonds in de praktijk beoordeeld worden en wat opdrachtgevers belangrijk vinden. Al onze deelnemers bieden een hoog kwaliteitsniveau van dienstverlening gekoppeld aan een gezonde financiële bedrijfsvoering. Opdrachtgevers blijken dat jaar op jaar op prijs te stellen.”

U zegt dat deelnemers van het Garantiefonds voor elkaar in staan. Wat houdt dat concreet in?

Ed Nijpels: “Eén van de kernaspecten van het Garantiefonds is dat de deelnemers garant staan voor elkaar. Dit betekent dat een opdrachtgever de door hun deurwaarder geïnde gelden ook gegarandeerd ontvangt. In het onverhoopte geval dat één van de deelnemers van het Garantiefonds failliet gaat, staan de andere deelnemers garant voor de uitbetaling van de reeds geïnde gelden. Een opdrachtgever die met een deurwaarder in zee gaat die deelnemer is van het Garantiefonds, verkrijgt daarmee extra (financiële) zekerheid dat het voor hem geïnde geld ook daadwerkelijk overgemaakt wordt. Vandaar ook dat de deelnemers aan het Garantiefonds verplicht zijn om te voldoen aan aanzienlijk hogere financiële eisen in vergelijking tot de (reeds hoge) eisen die de beroepsorganisatie stelt.”

Wat zou u nog aan de lezer willen meegeven?

Ed Nijpels: “Ik zou de creditmanager die dit artikel leest nogmaals op het hart willen drukken om kritisch te zijn bij de selectie van een incassopartner. De prijs is slechts één aspect, maar kijk ook naar de financiële stabiliteit en de kwaliteit van de dienstverlening. Resultaat is waar het uiteindelijk om draait, maar dat moet je als incassopartij wel continu waar kunnen maken. De deelnemers van het Garantiefonds doen dag in dag uit hun uiterste best om invulling te geven aan die belofte.”

Het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders is wederom hoofdsponsor van Credit Expo. We hopen u op donderdag 3 november 2016 persoonlijk te mogen begroeten op stand NB.42 tijdens de 12e editie van Credit Expo in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein.

Bron: Credit Expo