Een (schriftelijk) dringend verzoek door een schuldeiser aan een debiteur tot het betalen van een openstaande rekening binnen een bepaalde termijn. Een aanmaning volgt in de praktijk op een vaak neutraal opgestelde betalingsherinnering.

Als na verzending van een laatste aanmaning nog niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan de vordering worden overgedragen aan een incassobureau en is de debiteur verplicht om de incassokosten te betalen conform rapport voorwerk II.