Het Bureau Krediet Registratie afgekort als BKR is een private stichting die het leen- en aflosgedrag van consumenten registreert. De informatie wordt gedurende 5 jaar bewaard en daarna vernietigd. Alle kredieten die in Nederland worden afgegeven staan geregistreerd. Het BKR hanteert in het registratiesysteem codes om eventuele betalingsachterstanden en de mate van ernst van de situatie in kaart te brengen. De gegevens zijn te raadplegen door de deelnemers aan het BKR in het kader van klantacceptatie en/of het bepalen van kredietlimieten.