De cashflow is het verschil tussen de brutowinst en de uitgaven c.q. kosten/lasten die aangewend kan worden om lopende uitgaven te kunnen financieren. In een formule: nettowinst + afschrijvingen = cashflow.