De ceel is een waardepapier aan toonder of aan order. In het Nederlands handelsverkeer wordt de ceel vanouds ook wel aangeduid als ‘opslagbewijs’ of ‘veemceel’. De ceel is het bewijsstuk om het recht op de afgifte van goederen die liggen opgeslagen in een pakhuis van derden (veem, entrepot) uit te kunnen oefenen. De ceel wordt bij de opslag van goederen uitgeschreven en afgegeven door de exploitant van het veem. Op een ceel moeten minimaal de volgende gegevens worden vermeld:

– aantal en naam van de colli
– merk(en)
– omschrijving van de goederen
– het bruto gewicht en de tarra