Controleprocedure bij geautomatiseerde factuurverwerking waarbij matching plaats vindt aan de hand van bijvoorbeeld de inkooporder, de pakbon en de factuur, voordat over wordt gegaan tot betaling.