De handelsagent (of kortweg agent) is een onafhankelijk persoon of onafhankelijk bedrijf (agentuur), noch in dienst van de koper, noch in dienst van de verkoper, die uitsluitend bemiddelt tussen kopende en verkopende partijen. De handelsagent handelt veelal in opdracht van een exporteur (= opdrachtgever, principaal). Voor de bemiddeling ontvangt de handelsagent een vooraf overeengekomen commissie.