SEPA is het vierletter acroniem dat staat voor: ‘Single Euro Payments Area’. Er is geen officiële Nederlandse vertaling voorhanden. Bij benadering zou deze vertaling echter luiden: ‘één Europese betaalruimte’ of  ‘één geïntegreerde Europese betaalmarkt’. SEPA vervangt de diverse nationale betaalsystemen (en de daaraan gelieerde betaalinstrumenten) door één Europees betaalsysteem. Hiermee verdwijnt het onderscheid tussen nationale en grensoverschrijdende Eurobetalingen binnen de Eurozone (de Euro landen).

Sinds 14 februari 2014 is de geïntegreerde Europese betaalmarkt een feit en zijn voor alle Eurotransacties binnen de landen van de Europese Unie (EU), de European Free Trade Association (EFTA) en Monaco alleen nog overboekingen op basis van SEPA standaards mogelijk zijn. Daarbij geldt wel dat SEPA alleen voor betalingen in euro’s is ingericht; niet eurolanden maken wel gebruik van de SEPA standaarden, maar alleen voor transacties in euro’s. Het accent van SEPA ligt derhalve op de eurolanden. Eurobetalingen die binnen SEPA kunnen plaats vinden zijn:

  • SEPA Credit Transfer (SCT); de Europese overboeking met een gegarandeerde maximale doorlooptijd van 1 dag. De SCT vervangt de overboeking door middel van ClieOp formaat bestanden.
  • SEPA Direct Debit (SDD); de Europese incasso, zowel eenmalig als doorlopend.
  • SEPA Cards Framework (SCF); alle betaaltransacties met bankpassen die voorzien zijn van de EMV-chip. EMV staat voor: ‘Europay MasterCard Visa’. Dit zijn de drie betaalkaartsystemen die samen een kader hebben opgesteld voor het compatibel maken van chipbetaalkaarten en chipbetaalterminals.
  • IBAN-Acceptgiro.