Controleprocedure bij geautomatiseerde factuurverwerking waarbij matching plaats vindt aan de hand van bijvoorbeeld de inkooporder en de factuur, voordat over wordt gegaan tot betaling.