Het veem is het pakhuis / koelhuis van het veembedrijf. In het veem worden door het veembedrijf goederen van derden opgeslagen. De houder van de veemceel is de partij die de afgifte van de in het veem opgeslagen goederen kan opeisen. Het Vlaamse woord voor veem is ‘natie’ of ‘natiegebouw’.