Een vorderingsrecht is een recht dat de schuldeiser (crediteur) kan uitoefenen tegen een schuldenaar (debiteur). De vorderingsrechten kunnen worden onderscheiden naar: vorderingen aan toonder, vorderingen aan order en vorderingen op naam.

Vordering aan toonder
Een vordering aan toonder is een vordering die belichaamd is in een waardepapier. De houder van het waardepapier wordt verondersteld de schuldeiser van de vordering te zijn.

Vordering aan order
Een vordering aan order is een vordering die belichaamd is in een waardepapier, waarbij op de achterzijde staat vermeld wie de schuldeiser van de vordering is. De naam van de houder dient dan ook overeen te komen met de naam van degene die als laatste op de achterkant van het waardepapier staat vermeld.

Vordering op naam
De ‘vordering op naam’ wordt ook wel als gewone vordering of boekvordering aangeduid. Voor het bestaan van een vordering op naam is geen (waarde)papier noodzakelijk. Indien er een akte van de vordering op naam wordt opgemaakt, dan dient die akte enkel tot bewijs van de vordering.