Waardepapier

Een waardepapier is een bewijsstuk van een vordering op de ondertekenaar van het papier, welke vordering wordt geleverd door overgave van dat papier of wordt voldaan na aanbieding van dat papier. Zowel de vordering aan toonder als de vordering op order zijn waardepapieren. Het waardepapier vertegenwoordigt een geldswaarde; het is immers nodig om een recht te kunnen uitoefenen (afgifte van goederen) of een vordering te kunnen opeisen en innen (uitbetaling van een geldbedrag). Voorbeelden van waardepapieren in het handelsverkeer zijn:

* wissels (wisselbrieven),
* cheques aan order of aan toonder,
* promesses aan toonder,
* cognossement (connossement, bill of lading),
* aandelen en winstbewijzen aan toonder,
* obligaties aan order of aan toonder,
* ceel aan order of aan toonder (wharehouse warrant).

De waardepapieren die recht geven op de afgifte van goederen worden zakenrechtelijke waardepapieren genoemd. Voorbeelden hiervan zijn de ceel en het cognossement. De waardepapieren die recht geven op de uitbetaling van een geldbedrag worden geschaard onder de schuldvorderingspapieren. Voorbeelden van schuldvorderingspapieren zijn cheques, wissels, promessen en obligaties.