Op 16 maart 2012 bezocht de delegatie van Ministerie van Justitie, Legal Execution Department (LED), uit Thailand Incassade Deurwaarders en Incasso in Amsterdam.

De Legal Execution Department maakt een studiereis door Europa om het werk van gerechtsdeurwaarders te bestuderen. Incassade in Amsterdam ontving samen met de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) de delegatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en presentaties van KBvG en Incassade is er uitgelegd wat de bevoegdheden zijn van deurwaarders en hoe zij hun ambt uitoefenen in Nederland.

Ministerie van Justitie

Van 13 tot 25 maart maakt de delegatie van Ministerie van Justitie, Legal Execution Department, uit Thailand een studiereis door Europa en doen zij Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland aan. De delegatie bestaat uit 22 hoogwaardigheids-bekleders van diverse afdelingen van het Ministerie van Justitie. Het doel van deze studiereis is het bestuderen van het werk van de gerechtsdeurwaarders om een beeld te vormen over bevoegdheden en werkwijze in Europa. Door het bezoeken van diverse kantoren in de verschillende landen krijgen zij een kijkje achter de schermen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de automatisering van een deurwaarders- en incassobureau, maar ook hoe een deurwaarder een ontruiming voorbereidt en uitvoert.

Theorie en praktijk

De delegatie bezocht Nederland één dag en dit vond plaats op het kantoor van Incassade in Amsterdam. Jeroen Nijenhuis, bestuurslid van KBvG, gaf een presentatie over de taken en verantwoordelijkheden van een gerechtsdeurwaarder. Er werd kort uitgelegd dat de gerechtsdeurwaarder benoemd wordt door de Koningin en wat zijn juridische bevoegdheden zijn en hoe hij zijn ambt uitoefent. Paul Otter, Algemeen Directeur Incassade gaf aan de hand van praktijkvoorbeelden een korte uitleg over hoe Incassade op haar eigenzinnige manier het incasso- en deurwaarderswerk in de praktijk brengt. Tijdens de rondleiding op de Incassade vestiging werd de praktijk nog eens extra uitgelegd.

Geslaagde ochtend

De ochtend is door alle partijen als zeer geslaagd ervaren. De delegatie uit Thailand heeft veel en diverse vragen gesteld. Er was veel interesse in de (juridische) bevoegdheden van een deurwaarder, zijn werkwijze en hoe debiteuren op een deurwaarder reageren. Paul Otter belichtte de praktijk aan de hand van voorbeelden. Één van de praktijkvoorbeelden was dat het beste resultaat bij debiteuren behaald wordt, door mensen met respect te behandelen. Twee tolken ondersteunden de hoogwaardigheidsbekleders door het vaktechnisch Engels in het Thais te vertalen. Door het enthousiasme van de hoogwaardigheidsbekleders, de toegevoegde waarde van de tolken en de interessante presentaties en rondleiding heeft het gezelschap veel kennis op kunnen doen over deurwaarders in Nederland.

 

Bron: www.creditexpo.nl