De deurwaarderskosten zijn per 1 januari 2021 opnieuw geïndexeerd. Het betreft niet de eerder aangekondigde, forse verhoging van de deurwaarderskosten van (gemiddeld) maar liefst 16%, die eerder tot veel ophef leidde, maar de gebruikelijke jaarlijkse indexering.

Hoewel het de bedoeling was van minister Dekker van Rechtsbescherming om de forse tariefsverhoging door te voeren per 1 januari 2021 (zoals blijkt uit het ontwerpbesluit), is dit dus nog niet gebeurd.

Het besluit moest namelijk eerst nog naar de Raad van State, die haar advies inmiddels wel heeft vastgesteld per 16 december 2020, maar nog niet heeft gepubliceerd. Een advies van de Raad van State wordt immers pas openbaar gemaakt zodra de minister het betreffende wetsvoorstel indient bij de Tweede Kamer.

Of het daadwerkelijk tot een wet(svoorstel) komt, is op dit moment nog niet bekend. Recent is namelijk veel ophef ontstaan over de voorgenomen forse tariefsverhoging van gemiddeld 16%, ook omdat het de bedoeling was om deze midden in de coronacrisis door te voeren. Kassa besteedde hieraan recent aandacht in een uitzending.

Tot die tijd gelden de gebruikelijke deurwaarderstarieven zoals vermeld in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders, al zijn de hierin vermelde tarieven op dit moment nog niet geactualiseerd op de website van de overheid.

Op de website van de KBvG zijn wel de actuele tarieven per 2021 gepubliceerd.

Het onderstaande overzicht vermeldt de deurwaarderskosten van de meest voorkomende ambtshandelingen per 2021.

Deurwaarderskosten voor ambtshandelingen (2021)

Ambtshandeling Tarief 2021
Dagvaarding € 85,81
Betekening titel met/zonder bevel € 82,58
Betekening verzoekschrift met oproeping € 67,88
Diverse aanzeggingen € 67,88
Overige betekeningen (zoals overbetekening) € 72,65
Beslag op roerende zaken € 112,86
Poging beslag op roerende zaken € 53,18
Beslag op roerende zaken met toegang derde/ safeloket € 151,56
Beslag op onroerende zaken € 155,09
Opheffing beslag onroerende zaken € 55,33
Beslag op in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen € 155,09
Beslag op schepen € 341,82
Beslag op niet in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen € 341,82
Beslag onder derden op periodieke betalingen € 128,02
Beslag onder derden op niet-periodieke betaling € 179,86
Beslag op aandelen aan toonder € 179,86
Beslag op rechten aan toonder of order, aandelen of effecten op naam, en overige rechten € 223,37
Beslag op aandelen in B.V. of N.V. € 245,18
Beslag onder schuldeiser (eigenbeslag) € 149,75
Beslag tot verkrijging van afgifte of levering roerende zaken € 112,03
Executie tot afgifte van roerende zaken € 260,53
Gerechtelijke inbewaringgeving € 232,60
Aanslaan biljetten aankondiging openbare verkoop € 84,91
Executoriale openbare verkoop van roerende zaken € 297,14
Aanzegging hypotheekhouder overname executie € 79,80
Ontruiming onroerende zaken € 221,99
Opvolgende betekening € 26,42
Gijzeling (lijfsdwang) € 258,03
Poging tot gijzeling € 104,00
Beslag verhaal alimentatie € 109,33

Overzicht van alle deurwaarderskosten in PDF downloaden (2021)
Voor het complete overzicht van de deurwaarderskosten voor ambtshandelingen en van overige proceskosten, zoals griffierechten en liquidatietarieven (salaris gemachtigde) per 1 januari 2021 kan hieronder de nieuwste versie van ons proceskostenoverzicht (PDF) worden gedownload.

Download het proceskostenoverzicht 2021

Of download het meest actuele overzicht van alle deurwaarderskosten van de KBvG in PDF

Bron: e-Legal incasso advocaten