Tijdens haar ALV hebben de leden van de Nederlandse Belangenvereniging Gerechtsdeurwaarders, verkort DeurwaardersBelangen.Nu, vanuit hun midden een nieuwe voorzitter gekozen.

Mr Cine van Heijnsbergen, gerechtsdeurwaarder in Oss, is bij acclamatie gekozen tot de nieuwe voorzitter. Zij voert sinds haar aantreden eind 2018 als bestuurslid het woordvoerderschap van DeurwaardersBelangen.Nu en heeft de regie over een aantal belangrijke portefeuilles. Gemotiveerd en gedreven maakte zij recentelijk haar ambitie kenbaar om het voorzitterschap van de vorige voorzitter Hans Groenewegen over te willen nemen. Cine is geen onbekende binnen de sector.

Cine: ‘Ik ben er trots op dat ik ben gekozen als nieuwe voorzitter. Hans heeft als één van de oprichters en voorzitter van DeurwaardersBelangen.Nu voor een periode van acht jaar een grote bijdrage geleverd aan de vereniging, maar vooral ook aan de brede ontwikkeling van het ambt en de positie van de gerechtsdeurwaarder in het rechtsbestel. Ik hoop dit met kracht voort te kunnen zetten, vooral ook met oog op de kleinere en middelgrote gerechtsdeurwaarderskantoren…’.

Met het oog op dit laatste is Cine ook één van de voortrekkers geweest van OptiShare.nl, een shared services centrum dat met name is gericht op de hiervoor genoemde kantoren. In haar optiek is het belangrijk dat de gerechtsdeurwaarder vanuit de belangenvereniging niet alleen als vakman/vrouw wordt ondersteund, maar ook als ondernemer.

Cine deelt ook haar zorgen over de beroepsgroep. Vergrijzing treedt op, en er is nauwelijks nieuwe aanwas en er zijn veel (toegevoegd)-en gerechtsdeurwaarders die afscheid nemen van het ambt omdat zij er geen toekomst meer in zien. Onder andere de aanzwellende stroom van regelgeving en de kosten die het met zich meebrengt, om aan deze regelgeving te kunnen voldoen, maakt dat veel gerechtsdeurwaarders besluiten te stoppen met hun praktijk.

Cine: ‘DeurwaardersBelangen.Nu vindt dit laatste een zorgwekkende ontwikkeling. De cruciale rol, die de gerechtsdeurwaarder speelt binnen het Nederlandse rechtsbestel, dient zo te blijven. Er ligt in mijn optiek vanuit de stelselverantwoordelijkheid een collectieve verantwoordelijkheid voor zowel het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de KBVG en DeurwaardersBelangen.Nu om het ambt van nieuw elan te voorzien door het vak aantrekkelijk te maken voor de komende generaties gerechtsdeurwaarders en de positie van de gerechtsdeurwaarder voor de toekomst te borgen.’

DeurwaardersBelangen.Nu werd opgericht in 2014 en komt op voor de belangen van aangesloten gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en de organisaties waarin zij werkzaam zijn. DeurwaardersBelangen.Nu functioneert naast en aanvullend aan de KBvG en is een podium en spreekbuis voor alle deurwaarderskantoren. Zij maakt zich hard voor een proactief en transparant beleid en voor het democratische proces binnen de beroepsgroep. Ook de deurwaarders van de toekomst, de studenten aan de HU, hebben een warme plek binnen DeurwaardersBelangen.Nu.

Bron: DeurwaardersBelangen.Nu