Op 1 januari 2024 treden verschillende nieuwe wetten op het vlak van justitie en veiligheid in werking. Hieronder tref je een overzicht van de voor credit management professionals relevante wetten.

Verlaging griffierechten

Per 1 januari 2024 worden de griffierechten verlaagd met 13,5 procent. Griffierechten zijn kosten die iedereen moet betalen om een zaak voor de rechter te brengen en om zich voor de rechter in een zaak te verweren. De verlaging van de griffierechten geldt voor alle zaken, behalve civiele zaken boven 100.000 euro en zaken die voor het Netherlands Commercial Court worden gebracht. De verlaging bestaat uit het definitief afzien van de indexering van 2023 en het verlagen van de indexering voor 2024. Het gaat daarom om een verlaging van de griffierechten zoals ze anders waren geweest als de indexeringen zonder aanpassingen waren doorgevoerd. In totaal is voor de verlaging structureel 27 miljoen euro uitgetrokken.

Besluit wijziging vergoeding bewindvoerder schuldsanering

Per 1 januari verhoogt het deel van de vergoeding van bewindvoerders voor wettelijke schuldsaneringstrajecten dat onafhankelijk is van de looptijd van een traject. Aanleiding hiervoor is dat de wettelijke schuldsaneringsregeling per 1 juli 2023 is verkort van 3 naar 1,5 jaar. Bovendien kan sinds deze verkorting de looptijd al ingaan als in het buitengerechtelijke traject gestart is met aflossen. Bewindvoerders moeten hierdoor dezelfde werkzaamheden verrichten in kortere tijd en krijgen er extra werkzaamheden bij. Met de verhoging van het looptijdonafhankelijke deel van de vergoeding blijft de vergoeding voor het werk van bewindvoerders passend. Zo wordt voorkomen dat het werk onaantrekkelijk wordt, er minder bewindvoerders komen en uiteindelijk minder schuldenaren kunnen worden geholpen.

Besluit aanpassing wettelijke rente

Met ingang van 1 januari wordt de wettelijke rente aangepast van 6% naar 7%. Onbetaalde vorderingen mogen met wettelijke rente verhoogd worden. Burgers met vorderingen ontvangen wettelijke rente als schadevergoeding. Burgers met schulden betalen wettelijke rente als schadevergoeding als zij niet betalen. De wettelijke rente is daarnaast een onderdeel van de maximale kredietvergoeding die gerekend mag worden voor het lenen van geld, rood staan en kopen op afbetaling. Met de stijging van de wettelijke rente neemt deze maximale kredietvergoeding toe tot 15%. De wettelijke rente wordt elk half jaar berekend op basis van de ECB-rente. De verhoging van de ECB-rente is de reden dat de wettelijke rente ook met 1 procentpunt stijgt.

Nadeelcompensatie

Per 1 januari is het recht op nadeelcompensatie wettelijk vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Nadeelcompensatie is een vergoeding voor ongelijk nadeel dat ontstaan is door rechtmatig werk van de overheid. Als een overheid haar werk rechtmatig uitvoert moeten burgers en ondernemers in de basis zelf de schade betalen die daardoor veroorzaakt wordt. Dit is echter niet het geval als bepaalde burgers of bedrijven ongelijk hard worden getroffen. Op grond van gelijkheid wordt deze schade door de overheid betaald in de vorm van nadeelcompensatie.

Bron: Rijksoverheid.nl