Dick Kruiswijk (59) is gekozen tot voorzitter van het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB).

In deze functie geeft hij leiding aan het dagelijks bestuur van de vereniging, die als doel heeft om het vakgebied credit management hoger op de agenda van organisaties te krijgen.

Kruiswijk vervult zijn nieuwe functie naast zijn dagelijkse werkzaamheden als Commercieel Directeur van Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders. Hij is al geruime tijd actief in de credit management branche en is als hoofd van de PR-commissie al vier jaar aan het VCMB verbonden.

De kersverse voorzitter kijkt ernaar uit om vanuit zijn nieuwe functie nog meer aandacht te genereren voor credit management. “De economische vooruitzichten vragen om een hogere agendering en verdere professionalisering van het vakgebied credit management. Vanuit het VCMB kan ik hieraan een belangrijke bijdrage leveren.”

Secretaris van het VCMB-bestuur Peter Kramer is verheugd met de benoeming van de nieuwe voorzitter: “Dick is een inspirerende persoonlijkheid, die naast zijn ervaring met credit management veel ervaring meeneemt als CEO binnen de marketing en communicatiebranche. Wij verwachten dat wij het VCMB hierdoor nog beter op de kaart kunnen zetten en hebben er alle vertrouwen in dat Dick een uitstekende voorzitter is voor onze organisatie.”

Dick Kruiswijk neemt het stokje over van Mannes Westhuis, die onlangs het creditmanagement vakgebied heeft verlaten en Managing Director bij Van den Berg Kunststofbewerking BV is geworden.

Bron: www.creditexpo.nl