GGN staat voor Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland en is een organisatie die zich specialiseert in sociaal maatschappelijk incasseren. GGN bekleedt een belangrijke maatschappelijke rol door als een van de weinige organisaties in de waardeketen tussen de schuldeiser, schuldhulpverlening en schuldenaar in te staan. Wij signaleren veel en kunnen in dit speelveld het verschil maken door mens en organisatie aan elkaar te verbinden en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen voor de langere termijn. Met meerdere maatschappelijke partners zoals de Nederlandse Schuldhulproute kan GGN nóg beter haar klanten met (beginnende) financiële problemen identificeren en op weg helpen met een sociale incassoaanpak. ggn.nl

Bedrijfsnaam GGN
Adres Vliegend Hertlaan 57
Postcode 3526 KT
Plaats Utrecht (Hoofdkantoor)
Land Nederland
Telefoon 088 - 331 47 47
FAX 088 - 331 74 66
Internet www.ggn.nl
E-mail info@ggn.nl