Justis

Screeningsautoriteit Justis beoordeelt de betrouwbaarheid van personen en organisaties ter bevordering van een veilige en rechtvaardige samenleving. Vanaf 2024 zal Justis incassobureaus screenen en het incassoregister beheren. De Wet kwaliteit incassodienstverlening verplicht buitengerechtelijke incassodienstverleners – die namens een derde partij schulden innen bij consumenten- zich te registeren. Ook moeten incassodienstverleners aan kwaliteitseisen voldoen. Zo moeten zij onder meer heldere informatie geven, hun klantdossiers op orde hebben en netjes omgaan met schuldenaren. Justis is verantwoordelijk voor de screening van de incassobureaus en het beheer van het incassoregister.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland en werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven. Het ministerie is verantwoordelijk voor het opstellen van de Wet kwaliteit incassodienstverlening. De wet verplicht per 1 januari 2024 buitengerechtelijke incassodienstverleners – die namens een derde partij schulden innen bij consumenten- zich te registeren. Ook moeten incassodienstverleners aan kwaliteitseisen voldoen. Zo moeten zij onder meer heldere informatie geven, hun klantdossiers op orde hebben en netjes omgaan met schuldenaren. Screeningsautoriteit Justis beheert het incassoregister. De Inspectie Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving.

Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op uitvoeringsorganisaties binnen domein van justitie en veiligheid en gaat vanaf 2024 toezicht houden op de incassomarkt in het kader van de Wet kwaliteit incassodienstverlening. De wet verplicht buitengerechtelijke incassodienstverleners – die namens een derde partij schulden innen bij consumenten- zich te registeren. Ook moeten incassodienstverleners aan kwaliteitseisen voldoen. Zo moeten zij onder meer heldere informatie geven, hun klantdossiers op orde hebben en netjes omgaan met schuldenaren. De Inspectie JenV houdt toezicht op de wet en kan handhaven op het moment dat incassodienstverleners zich niet aan de regels houden.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor het opstellen van de wet. Screeningsautoriteit Justis beheert het incassoregister.

Zie voor meer info de incassopagina op: www.inspectie-jenv.nl

Bedrijfsnaam Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres Turfmarkt 147
Postcode 2511 DP
Plaats Den Haag
Land Nederland
Internet www.minjenv.nl