Stichting
Stichting Betalingsachterstandenregistratie zet zich actief in teneinde zakelijke betalingsachterstanden, overkreditering en fraude binnen Nederland te bestrijden. Stichting Betalingsachterstandenregistratie is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk.

Doelstelling en werkwijze
Het datacentrum van het Centraal Register Zakelijke Betalingsachterstanden (CRZB) valt onder het beheer van Stichting Betalingsachterstandenregistratie. Binnen het CRZB wordt informatie veilig en betrouwbaar gedeeld tussen de aangesloten organisaties. Hiermee beschermen zij elkaar actief tegen betalingsachterstanden, overkreditering en fraude. De financiële informatie die aan het CRZB wordt toegevoegd is onderworpen aan strenge voorwaarden. Hiermee wordt de datakwaliteit gewaarborgd.

Aangesloten organisaties zoals financiële instellingen, grote leveranciers maar ook Mkb’ers, kunnen de informatie in het CRZB raadplegen om beslissingen te maken ten aanzien van hun krediet management. Zij zijn daarbij niet gebonden aan de informatieverstrekking vanuit het CRZB.

Doelstelling
De stichting opereert vanuit haar doelstelling om betalingsachterstanden te voorkomen en op te lossen en doet daarbij alles wat het daartoe noodzakelijk acht. De stichting informeert hiertoe organisaties over de ontwikkelingen op het gebied van haar doelstellingen. Zij stimuleert het bewustzijn en de overdracht van kennis over het tegengaan van zakelijke betalingsachterstanden, overkreditering en fraude en neemt daarbij stelling in het maatschappelijk debat.

Het bestuur & organisatie
Het bestuur van de stichting bestaat uit zeven bestuurders die hun brede ervaring, deskundigheid en vaardigheden inzetten om de doelen van de stichting te verwezenlijken.

Bedrijfsnaam Stichting Betalingsachterstandenregistratie
Adres Kruisweg 617
Postcode 2132 NB
Plaats Hoofddorp
Land Nederland
Telefoon 085-4845700
Internet www.betalingsachterstanden.nl
E-mail info@betalingsachterstanden.nl