Incasseren met oog voor de situatie van de debiteur lijkt eenvoudig. Maar aan welke concrete voorwaarden en eisen zo’n incassotraject moet voldoen is vaak niet duidelijk. De SRCM-norm voor Social & Responsible Credit Management geeft een concreet kader.

De insteek van de SRCM-norm is dat er bij een schuld gezocht wordt naar een oplossing voor alle partijen. Dat de klant-debiteur perspectief heeft op het oplossen van zijn schuldpositie en dat de schuldeiser zicht heeft op betalingen op de openstaande vordering. In de naamgeving en de uitwerking van de norm worden daarom apart de maatschappelijke aspecten, met name werkend richting de klant-debiteur benadrukt én die van betrokken en verantwoord incasseren waarbij ook de belangen van de andere partijen meewegen.

Bedrijfsnaam Stichting SRCM
Adres Nachtegaalslaantje 1
Postcode 5211 LE
Plaats ’s-Hertogenbosch
Land Nederland
Internet https://www.srcm-certificering.nl/contact
E-mail info@srcm-certificering.nl