Het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB) verenigt de belangrijkste Credit Management organisaties in alle disciplines. Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 80% van de markt.  Het VCMB stelt zich ten doel de bekendheid met creditmanagement en haar toepassingen te stimuleren: marktontwikkeling in de brede zin van het woord. Het Verbond beoogt op dit gebied de partner te zijn voor onder meer financiële instellingen, brancheverenigingen, Kamers van Koophandel, MKB-Nederland, onderwijs en de Nederlandse en Europese overheid. VCMB is het platform bij uitstek om actief te netwerken en nieuwe ontwikkelingen op Credit Management gebied met collega professionals te bespreken.

Bedrijfsnaam Verbond van Credit Management Bedrijven
Adres Computerweg 11
Postcode 3542 DP
Plaats Utrecht
Land Nederland
Telefoon 0346-558055
FAX 0346-558059
Internet www.vcmb.nl
E-mail info@vcmb.nl