De Vereniging Voor Credit Management (VVCM) behartigt de belangen van iedereen die in Nederland binnen het credit management werkzaam is. Om mee te komen met de ontwikkelingen in het vakgebied heeft de credit manager behoefte aan kennisvergaring en kennisdeling. Door de bevordering van de vakkennis en de toepassing daarvan, het vakgebied te ontwikkelen en het belang ervan voor ondernemingen en organisaties te promoten voorziet de VVCM aan de behoefte. Credit management is niet alleen een proces van het zo snel en volledig mogelijk innen van vorderingen. Credit management is ook het vooraf inschatten van mogelijke insolventierisico’s en de beperking daarvan. En, indien goed uitgevoerd, zal credit management commerciële en marketingdoelstellingen ondersteunen. Kortom, credit management is voor elke organisatie van essentieel belang. De VVCM is een verrijking voor iedereen die werkzaam is binnen het vakgebied.

Bedrijfsnaam Vereniging Voor Credit Management
Adres Transistorstraat 71-M
Postcode 1322 CK
Plaats ALMERE
Land Nederland
Telefoon 0346-558050
Internet www.vvcm.nl
E-mail secretariaat@vvcm.nl