Na 3 jaar als aparte entiteit te hebben geopereerd, zal Billington per 1 december 2009, door middel van een juridische fusie met ING Bank NV, opgaan in de ING. In die 3 jaar heeft Billington, eerst als Joint Venture van ING en Getronics en het laatste jaar als 100% dochter van ING, zichzelf bewezen in de markt. Reden voor ING om de dienstverlening van Billington volledig op te nemen in haar productportfolio en voort te zetten onder de naam ING Invoice Services.Bron: Platform Electronisch Factureren