Micro- en kleine en middelgrote ondernemingen moeten hun jaarrekening op digitale wijze deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Dat deponeren gebeurt met behulp van administratiesoftware of via de online service ’Zelf Deponeren Jaarrekening’ van de KvK.

In de software en online service bij de KvK kon een wetswijziging uit 2018 niet worden verwerkt, omdat de betrokkenen bij de totstandkoming van de online service en de software niet tijdig vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn geïnformeerd over deze wetswijziging. Daardoor kan het voorkomen dat micro-, kleine en middelgrote rechtspersonen niet alle wettelijk vereiste informatie (hebben) kunnen opnemen in de digitaal bij de Kamer van Koophandel te deponeren jaarrekening.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een korte handleiding gepubliceerd hoe ondernemers die informatie in de jaarrekening kunnen verwerken, namelijk door deze in de toelichtende velden op te nemen. In de handleiding staat ook informatie over jaarrekeningen die reeds zijn gedeponeerd. Voor het boekjaar 2019 zal de informatie tijdig worden meegenomen in de jaarlijkse aanpassing van de administratiesoftware en de online service van de KvK.

Bron: www.rijksoverheid.nl