Curatoren kunnen voortaan digitaal informatie uitwisselen met hun toezichthoudende rechtbank. Professionele curatoren doen dat via een systeemkoppeling van hun softwareleverancier en particuliere curatoren via een beveiligd webportaal (Mijn Bewind). Hiermee zet de Rechtspraak een volgende stap in de digitalisering van de dienstverlening.

Curatoren regelen geld- en persoonlijke zaken voor een cliënt (professionele curator) of een familielid, vriend of kennis (particuliere curator). Curatoren leggen hierover verantwoording af aan de toezichthoudende rechtbank en moeten soms de rechter toestemming vragen voor beslissingen. Deze informatie-uitwisseling kan nu digitaal. Voor professionele en particuliere bewindvoerders en faillissementscuratoren is dit al zo.

Overzichtelijk, veilig en snel

Particuliere curatoren kunnen gebruik maken van een beveiligd webportaal, Mijn Bewind. Dit biedt belangrijke voordelen: veilig inloggen via DigiD, het dossier van de betrokkene digitaal beschikbaar, digitaal invullen en indienen van verslagen en machtigingsverzoeken, direct inzicht in de status van ingediende documenten en automatisch bericht van de rechtbank bij vragen of wijziging in het dossier.

De rechtbanken nodigen de particuliere curatoren stapsgewijs uit om zich aan te melden voor Mijn Bewind. Particuliere curatoren zijn niet verplicht om gebruik te maken van Mijn Bewind.

Voor professionele curatoren is de verandering gering. De professionele bewindvoerderskantoren houden zich naast bewind ook bezig met curatele. Professionele bewindvoerders die al digitaal informatie uitwisselen met de rechtbank voor bewind zullen dit op vrijwel dezelfde wijze gaan doen voor curatele. Hun softwareleverancier voert een wijziging door in hun administratiesysteem.

Bron: De Rechtspraak