Wie anno 2019 voor het eerst kennismaakt met het vakgebied creditmanagement, krijgt digitalisering met de paplepel ingegoten. Creditmanagement heeft als vakgebied, zowel inhoudelijk als technisch, een lange weg afgelegd. In deze serie van exclusieve interviews hebben we vijf door de wol geverfde (internationale) creditmanagers gevraagd naar hun ervaringen in creditmanagement, de rol van automatisering, digitalisering en hun visie op de toekomst. Hoe hebben zij de veranderingen in het vakgebied ervaren? Is digitale transformatie de ultieme laatste stap in creditmanagement? Welke aspecten zullen voor creditmanagement in zakelijke markten bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied?

Vandaag is aan het woord: Arnold Geelhoed

  • Functie: Head of Group Credit Control
  • Organisatie: Mantrac Unatrac Group, Dubai
  • Omzet: 1,1 miljard euro
  • Aantal jaren werkzaam in creditmanagement: 30 jaar


Wat is het grootste verschil tussen het creditmanagement van nu en dat van 15 jaar geleden?

In mijn geval ben ik 15 jaar in de tijd terug gestapt. De landen waar ik momenteel werkzaam ben zijn Rusland, Egypte, Iraq, Uganda, Kenya, Tanzania, Nigeria, Ghana, Sierra Leone en Liberia. Het is nu mijn taak om de organisatie naar een hoger niveau te brengen op het gebied van creditmanagement. Het is dus anders dan het creditmanagement zoals wij dit in Nederland kennen, waar informatie over het algemeen makkelijk te verkrijgen is. Het bezoeken van klanten in de landen waar ik nu werk is essentieel, omdat dit vaak de enige mogelijkheid is voor het verkrijgen van goede informatie om een beslissing te kunnen nemen ten aanzien van het kredietrisico en om tijdige betaling zeker te stellen. In Nederland is de rente de laatste jaren erg laag, maar dat ligt anders in de landen waar ik werk. In de vermelde landen schommelt de rente tussen de 16 en 24% op jaarbasis en loont het dus voor klanten om later te betalen. Hierbij komt dan ook nog eens het valutarisico. Het komt soms voor dat de lokale valuta ten opzichte van de USD in een maand met 50% devalueert. Moeilijker dan dit is het waarschijnlijk niet op het gebied van creditmanagement, maar dat is nu precies de reden waarom ik deze baan heb genomen. Het is deze uitdaging, die deze baan zo interessant maakt.

Welke impact heeft automatisering en digitalisering gehad op jouw manier van werken als creditmanager?

Een grote automatiseringsslag gaat binnenkort in onze organisatie plaatsvinden (implementatie van een nieuw ERP systeem). Gelukkig heb ik dit al vaker gedaan, dus ik weet waar de mogelijkheden liggen en kan dus de beste voorbeelden gebruiken om dit in onze organisatie uit te rollen. Dit gaat veel van mijn tijd vragen maar het is mooi om te doen, vooral als straks alles klaar is en de minder leuke taken zoals het boeken van betalingen geautomatiseerd zijn.

Welke nieuwe technologie heeft in de afgelopen 15 jaar de allergrootste impact gehad op het werk van de creditmanager?

Ik denk dat de digitalisering voor het verkrijgen van informatie samen met de automatisering en betere meetmethoden voor belangrijke verbeteringen heeft gezorgd. Tegenwoordig kun je een goed beeld krijgen hoe het betalingsgedrag van een klant over de jaren heen verslechterd en gepaste maatregelen nemen. Ook op holdingniveau kun je er snel achter komen waar de pijnpunten zitten in een organisatie. Bijvoorbeeld door te kijken hoe het betaalgedrag of kredietrisico zich heeft ontwikkeld in een land voor een specifieke productgroep en de betreffende manager vragen om hier meer aandacht aan te geven en verbeteringen te implementeren.

Hoe ziet de creditmanagement afdeling er anno 2025 uit en over welke vaardigheden dient de creditmanager dan te beschikken?

Communicatie (het goed kunnen samenwerken, zowel intern als extern) zal steeds belangrijker worden om de rol naar een hoger niveau in de organisatie te krijgen. Zelf geef ik tijdens de jaarlijkse bespreking met de Raad van Bestuur aan wat de resultaten waren over het afgelopen jaar en wat de nieuwe doelstellingen zijn voor de komende jaren. Hierbij geef ik aan wat ik nodig heb om deze doelstellingen te bereiken. In veel organisaties in Nederland gebeurt dit nog niet en dat is waar volgens mij kansen blijven liggen. Ik rapporteer direct aan de CFO en maak deel uit van het Finance managementteam. Dit geeft mij mogelijkheden om prioriteiten te stellen ten aanzien van bijvoorbeeld het sturen van projecten en meer focus te krijgen op ons werkkapitaal.

Ik denk dat de creditmanagement afdeling in 2025 meer gebruik zal maken van AI (kunstmatige intelligentie), zoals automatische beslissingen op het gebied van kredietrisico’s. Nu is het proces ten aanzien van kredietbeslissingen vaak nog handmatig, de informatie is verspreid over verschillende platformen of nog niet volledig gedigitaliseerd. AI zal dit proces gaan automatiseren, zodat alleen de uitzonderingen onderzocht hoeven te worden. Ook gaan de dagelijkse taken veranderen. De systemen zullen gaan bepalen welke taken er (dagelijks) gedaan moeten worden en zelfstandig bepalen wat de hoogste prioriteit heeft op basis van de kredietrisico’s en achterstallige betalingen. Indien een taak automatisch gedaan kan worden zal het systeem dit overnemen. Denk hierbij aan het versturen van e-mails aan klanten en verkoop, het automatisch on hold zetten van nieuwe leveringen aan klanten als een reactie uitblijft, et cetera.

Wat betekent de Credit Expo voor het vak?

De credit expo is een mooie gelegenheid om te netwerken en tegelijkertijd kennis opdoen van vakgenoten c.q. op de hoogte worden gebracht over de laatste diensten in ons vakgebied. Helaas ben ik dit jaar zelf niet in staat om Credit Expo bij te wonen, maar ik kan dit iedereen aanbevelen!

Volgende week aan het woord: Anil Ramlal, Global Credit & Collections Manager, International Flavors & Fragrances Inc

Bron: Creditexpo.nl

 

 

 

 

 

 

Credit Expo is bestemd voor eindverantwoordelijken, beleidsbepalers en eindgebruikers van producten en diensten op het gebied van creditmanagement. Als u tot de doelgroep behoort heeft u gratis toegang tot Credit Expo. Zet donderdag 7 november alvast in uw agenda en registreer u vandaag nog via: www.creditexpo.nl/event/registreren