Wie anno 2019 voor het eerst kennismaakt met het vakgebied creditmanagement, krijgt digitalisering met de paplepel ingegoten. Creditmanagement heeft als vakgebied, zowel inhoudelijk als technisch, een lange weg afgelegd. In deze serie van exclusieve interviews hebben we vijf door de wol geverfde (internationale) creditmanagers gevraagd naar hun ervaringen in creditmanagement, de rol van automatisering, digitalisering en hun visie op de toekomst. Hoe hebben zij de veranderingen in het vakgebied ervaren? Is digitale transformatie de ultieme laatste stap in creditmanagement? Welke aspecten zullen voor creditmanagement in zakelijke markten bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied?

Vandaag is aan het woord: Wilma Arends

  • Functie: Creditmanager
  • Organisatie: Heras
  • Omzet (2018): 200 miljoen euro
  • Aantal jaren werkzaam in creditmanagement: 28

Wat is het grootste verschil tussen het creditmanagement van nu en dat van 15 jaar geleden?

15 jaar geleden was credit management eigenlijk net uit het stadium aan het komen van debiteurenbeheer. Er waren al verbeteringen, zeker bij grote bedrijven, waar men inzag dat het kennen van je risico belangrijker was, dan alleen maar achter je geld aangaan. Er begon meer aandacht te komen voor meer proactief naar je klant te kijken. De laatste jaren is er veel meer informatie beschikbaar over je klant en over het land waar je zaken doet. Ook wordt het belang ingezien van je processen op orde hebben en het samenwerken van alle afdelingen, in plaats van elkaar in de weg zitten. Het is tegenwoordig wel veel complexer: fraude die toeneemt, compliance wat een steeds grotere rol speelt, regels die aangescherpt zijn, dat maakt het vak uitdagender.

Welke impact heeft automatisering en digitalisering gehad op jouw manier van werken als creditmanager?

Automatisering en digitalisering heeft veel verandering gebracht. Het heeft er niet alleen voor gezorgd dat alles versneld is, maar ook de hoeveelheid data is enorm toegenomen. Risk assessment is verbeterd, omdat het gemakkelijker is geworden om trends en gedrag te voorspellen. Automatisering heeft er ook voor gezorgd, dat processen verbeterd zijn (minder foutgevoelig). Het werk van de credit controller is er ook op vooruit gegaan: veel oninteressant werk is verdwenen: er is daardoor beter overzicht, waardoor de focus is verbeterd en er meer aandacht is voor de klant.

Welke nieuwe technologie heeft in de afgelopen 15 jaar de allergrootste impact gehad op het werk van de creditmanager?

Ik denk dat robotisering de grootste impact heeft gehad/zal hebben. Heel veel repeterende handelingen gaan verdwijnen. Simpele administratieve handelingen hoeven niet meer door mensen gedaan te worden. Dit gaat veel tijdwinst opleveren, en de mensen kunnen aandacht geven aan meer uitdagende taken. Hierdoor kunnen ze ook meer waarde toevoegen aan de organisatie.  Ook e-facturatie heeft heel veel toegevoegd. Het heeft het hele factureringsproces vereenvoudigd, versneld en voordeliger gemaakt.

Hoe ziet de creditmanagementafdeling er anno 2025 uit en over welke vaardigheden dient de creditmanager dan te beschikken?

De techniek gaat heel hard, en de credit manager zal mee moeten groeien. Daarnaast zie ik dat bedrijven toch nog vaak over de streep getrokken moeten worden om dit te herkennen. Er zal een taak liggen om ervoor te zorgen dat de organisatie mee gaat. Er zal veel meer informatie zijn en  er zullen veel betere voorspellingen gemaakt kunnen worden. Maar credit management blijft vooralsnog mensenwerk.

Wat betekent de Credit Expo voor het vak?

De Credit Expo is voor mij persoonlijk een heel belangrijk evenement om te netwerken, maar ook om rond te kijken welke vernieuwingen er zijn, te praten met allerlei partijen over hoe zij nu werken. Interessante sessies bijwonen, en ook de mensen uit mijn team de mogelijkheid geven hier naar toe te gaan, en hun kennis te verbreden. Ik ga er ieder jaar met plezier naar toe.

Bron: Creditexpo.nl


Credit Expo is bestemd voor eindverantwoordelijken, beleidsbepalers en eindgebruikers van producten en diensten op het gebied van creditmanagement. Als u tot de doelgroep behoort heeft u gratis toegang tot Credit Expo. Zet donderdag 7 november alvast in uw agenda en registreer u vandaag nog via: www.creditexpo.nl/event/registreren