Wie anno 2019 voor het eerst kennismaakt met het vakgebied creditmanagement, krijgt digitalisering met de paplepel ingegoten. Creditmanagement heeft als vakgebied, zowel inhoudelijk als technisch, een lange weg afgelegd. In deze serie van exclusieve interviews hebben we vijf door de wol geverfde (internationale) creditmanagers gevraagd naar hun ervaringen in creditmanagement, de rol van automatisering, digitalisering en hun visie op de toekomst. Hoe hebben zij de veranderingen in het vakgebied ervaren? Is digitale transformatie de ultieme laatste stap in creditmanagement? Welke aspecten zullen voor creditmanagement in zakelijke markten bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied?

Vandaag is aan het woord: Willibrord van Leeuwen

  • Functie: European Credit Manager
  • Organisatie: Wolters Kluwer
  • Omzet: 4,3 miljard euro
  • Aantal jaren werkzaam in creditmanagement: 26

Wat is het grootste verschil tussen het creditmanagement van nu en dat van 15 jaar geleden?

Het imago van het vak is veranderd van een administratie ergens 3 hoog achter naar een plek in de etalage. Frontdoor policy is nu het domein van de creditmanager.  In de afgelopen 15 jaar heeft creditmanagement veel meer invloed gekregen op de business en heeft de creditmanager een plek gekregen als beslisser aan tafel. De creditmanager heeft nu een inbreng in iedere stap van de order to cash keten.  Predictive modelling heeft het vak volwassener gemaakt en een betere plek in de Order to cash gegeven.  Niet quasi pro-active maar echt voorspellend.

Welke impact heeft automatisering en digitalisering gehad op jouw manier van werken als creditmanager?

De impact is enorm. De snelheid waarmee je tegenwoordig communiceert is in ieders voordeel, dus ook voor onze klanten. Ook de mogelijkheden hoe je communiceert zijn vele malen groter en dat maakt dat een ieder op zijn eigen tijd kan reageren.

Neem alleen al het automatisch meesturen van een kopie factuur. Zonder extra kosten een overzicht en alle documenten op een zilveren blaadje gepresenteerd. Klanten accepteren ook steeds meer ‘self service’ achtige oplossingen. De aversie daartegen buigt zich om naar acceptatie en vaak zelf naar voorkeur bij de klant.

Welke nieuwe technologie heeft in de afgelopen 15 jaar de allergrootste impact gehad op het werk van de creditmanager?

Zonder meer de techniek waarbij je betaalpatronen van de klant kunt onderscheiden en ( binnen de aanvaardbare normen ) alleen het zogenaamde ‘out of pattern’  betaalgedrag laat opvolgen. Niet alleen ben je af van het onnodig ‘lastigvallen’ van je klant, maar tevens kun je een vroeg stadium gerichtere aandacht besteden en de reden van laat betalen eerder achterhalen.

Hoe ziet de creditmanagementafdeling er anno 2025 uit en over welke vaardigheden dient de creditmanager dan te beschikken? 

Ik verwacht geen enorme aardverschuiving maar de techniek zal in snel tempo ook ons vakgebied blijven veranderen en dus ook die van de Credit Manager. Wie is de wanbetaler van morgen ? Hoe beter je die vraag kunt beantwoorden, hoe beter je het bedrijf kunt behoeden voor afschrijvingen. Andersom werkt het ook: Hoe kun je de solvabiliteit en integriteit van je debiteuren anders meten dan puur op de resultaten van vorig jaar. Social media, reviews van klanten, aangekondigde plannen. De beslissingen neem je al lang niet meer op alleen gedeponeerde jaarstukken en betalingservaringen. Internet maakt het transparanter, alhoewel je ook niet weer alles klakkeloos kunt aannemen uiteraard.

Wat betekent de Credit Expo voor het vak ?

Het mooie aan de expo is dat het naast een informatiedag voor de beslissers vooral ook interessant is voor de uitvoerende mensen in ons vak. Al jaren wordt er gepoogd Credit Management uit de grijze pakken sfeer te krijgen en vooral jonge mensen warm te maken voor ons metier. Naast alle activiteiten van de VVCM op dit gebied is het toch vooral de Expo die op laagdrempelige manier laat zien hoe divers ons vak is en dat je kunt starten als junior collector maar door kunt groeien tot de Credit Manager van een multinational. De Expo is een mooie mengeling van wat er actueel is in ons vak en wat er in de toekomst mogelijk is. Iedere credit manager die zich zelf serieus neemt moet zijn mensen dit dagje uit gunnen !

Volgende week aan het woord: Arnold Geelhoed, Head of Group Credit Control, Mantrac Unatrac Group 

Bron: Creditexpo.nl

Credit Expo is bestemd voor eindverantwoordelijken, beleidsbepalers en eindgebruikers van producten en diensten op het gebied van creditmanagement. Als u  tot de doelgroep behoort heeft u gratis toegang tot Credit Expo.  Zet donderdag 7 november alvast in uw agenda en registreer u vandaag nog via: www.creditexpo.nl/event/registreren