Minister de Jager wil een diplomaplicht invoeren voor alle financiële adviseurs.

Zo kan de consument er zeker van zijn dat de persoon die adviseert ook echt vakbekwaam is en hij op een goede manier geïnformeerd wordt. Dit staat in een brief die de minister aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Naast de invoering van de diplomaplicht, wordt de permanente educatie van adviseurs versterkt. Adviseurs moeten constant op de hoogte blijven van de nieuwste informatie over financiële producten. Ook komt er een centrale examenvragendatabank onder toezicht van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). Zo wordt de kwaliteit van de examens verbeterd en gegarandeerd. Dit zorgt voor een hoger niveau van dienstverlening bij financiële adviseurs.

Verder wordt het opleidingsprogramma inhoudelijk aangescherpt. Zowel het CDFD als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben eerder aangegeven dat de aansluiting van de vakbekwaamheidsmodules bij de praktijk beter kan, zowel qua structuur als inhoud.

De wijzigingen bevatten – samen met de maatregelen die de minister heeft genomen op het gebied van provisies – een omvattend pakket gericht op het verbeteren van de kwaliteit van financieel advies. In april 2012 zal de consultatie van de wetgeving starten. Invoering in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo)is voorzien in de loop van 2012.

 

Bron: Rijksoverheid.nl